You are here

Welke diensten

Vrijwilligers gezocht!

We zoeken vrijwilligers voor meerdere afdelingen op verschillende campussen. Hier vind je meer uitleg over de mogelijkheden inzake vrijwilligerswerk.

Geriatrie

Je hebt een hart voor oudere patiënten, slaat graag een praatje met hen en bent een luisterend oor. Je helpt in campus Torhout bij de bediening van maaltijden en staat eventueel in voor lichte huishoudelijke taken. Je begeleidt patiënten naar de dagzaal.

Waar?
Campus Torhout

Wanneer?
We hebben nood aan vrijwilligers op diverse dagen in de voor- of namiddag.

Onthaal

Vrijwilliger onthaal

U zorgt ervoor dat patiënten en hun familie zich al van bij het onthaal wat meer gerustgesteld voelen.

 • U biedt hulp aan de kiosken bij het inlezen van de identiteitskaart
 • U wijst mensen de weg
 • U begeleidt patiënten naar hun kamer, een onderzoeksafdeling of een raadpleging
 • U bent voor de patiënt en zijn familie een luisterend oor, zonder uw eigen mening op te dringen

Waar?
Campus Torhout

Wanneer?
Dinsdagnamiddag van 13.30 tot 17.00 uur. 

Revalidatiediensten

Vrijwilligers reva

Je helpt bij het aanbieden van zinvolle activiteiten zoals koken, strijken, valpreventie, hobby’s,... .  Dit gebeurt uiteraard onder supervisie van onze ergotherapeuten. Je staat in voor het creëren van een gezellig samenzijn en zorgt hierbij voor koffie en water. Je brengt de patiënten in een rolwagen van de revalidatiezaal/dagzaal naar de kamer. Je kunt goed in team werken en bent het ideale gezelschap voor onze patiënten.

Waar?
Op campus Brugsesteenweg voor de diensten revalidatie en neurorevalidatie.

Wanneer?
Op donderdag bij voorkeur van 10 uur tot 16 uur (of in onderlinge afspraak).

Overige diensten

Medische oncologie/hematologie

Als vrijwilliger biedt je vooral een luisterend oor aan de patiënten op de afdeling hematologie of het dagziekenhuis oncologie. Je geeft de patiënten informatie en verwijst ze door waar nodig.
De bedoeling is vooral tijd en ruimte maken voor een warm, menselijk contact met de patiënten. Van jou worden geen medische of verzorgende taken verwacht.

De kinderafdeling

Dit is de afdeling voor kinderen die door ziekte of een operatie voor 1 of meerdere dagen opgenomen worden in het ziekenhuis. U helpt hier kinderen en hun ouders.

Wat verwachten we van u?

 • U kunt goed omgaan met kinderen.
 • U helpt kinderen en hun ouders tijdens de voorbereiding op een operatie of een onderzoek.
 • U begeleidt het kind en de ouders ook naar het operatiekwartier.
 • Na de ingreep zorgt u mee voor de opvang zodat het kind niet alleen hoeft te zijn.
 • U helpt ook de pedagogische medewerkers bij spelactiviteiten die we organiseren op de afdeling.

Palliatieve zorgeenheid

 • Deze afdeling Het Anker biedt een ‘thuis’ aan ongeneeslijk zieke mensen .
 • Ze kan ook tijdelijk mensen opvangen om pijn en pijnsymptomen onder controle te krijgen.
 • Ze zorgt voor een adempauze voor de thuisverzorgers.

U kunt deze patiënten helpen op verschillende manieren:

 • door hen een luisterend oor te bieden,
 • gewoon door aanwezig te zijn,
 • door hen te helpen bij het eten.

Voor dit vrijwilligerswerk volgt u vooraf een tweedaagse opleiding over palliatieve zorg. Het ziekenhuis vergoedt de inschrijving en de verplaatsing.

Jaarlijks zijn er 3 verplichte samenkomsten met de afdelingspsychologe. Hier bespreekt u moeilijke situaties met patiënten en/of hun familie of deelt u ervaringen met andere vrijwilligers.

Meer info over palliatieve zorg in ons ziekenhuis

Bistro

In de bistro van campus Rumbeke help je de bezoekers/patiënten hun weg te vinden. Hulpbehoevende help je met het dragen van hun plateau. Je creëert rust en orde in de bistro dankzij jouw aanwezigheid.

Het Vlinderhuis

Een begeleidster en een kindje zitten samen in een zetel in een knus hoekje

Je begeleidt kinderen van 0 tot 18 jaar die geconfronteerd worden met een dierbare die ernstig ziek is of zal overlijden. Je kan goed omgaan met kinderen, kan goed observeren en een kort verslag schrijven. We helpen hen hun emoties te verwerken door

 • te knutselen
 • te lezen
 • muziek te beluisteren
 • te spelen
 • vragen te stellen en te luisteren
 • samen te zijn met lotgenoten
 • ruimte te maken voor gevoelens

Zorgcontact

U helpt de patiënt bij het gebruik van het wachtrijbeheersysteem. Indien nodig wijst u de patiënt de juiste weg.

Ben je digitaal vaardig (of wil je het aanleren) dan kan je ook helpen bij volgende taken:

 • De patiënten helpen bij het invullen van een vragenlijst op een tablet
 • Ondersteuning bieden bij het installeren van Itsme of vragen beantwoorden rond Doccle, digitale zorgpaden...