You are here

Welke diensten?

We zoeken vrijwilligers voor meerdere afdelingen op verschillende campussen. Hier vind je meer uitleg over de mogelijkheden inzake vrijwilligerswerk.

Palliatieve zorgeenheid/palliatief dagcentrum

De palliatieve zorgeenheid biedt een 'thuis' aan ongeneeslijk zieke mensen. Ze kan ook tijdelijk mensen opvangen om pijn en pijnsymptomen onder controle te krijgen en zorgt voor een adempauze voor de thuisverzorgers. Als vrijwilliger kan je een grote meerwaarde betekenen voor zowel de patiënt, familie als onze medewerkers. 

Ben jij iemand met een 'warm hart' die

 • Goed kan luisteren, zich kan inleven en discreet is
 • Sociaal is en vlot kan samenwerken
 • Tijd en ruimte heeft om bij patiënt en/of familie aanwezig te zijn ter ondersteuning
 • Een signaalfunctie kan opnemen voor de noden van de palliatieve patiënt en/of diens familie

Ervaring is niet vereist. Vooraf volgt u voor dit vrijwilligerswerk een driedaagse opleiding over palliatieve zorg.

U kunt als vrijwilliger deze patiënten op verschillende manieren helpen :

 • Kookvrijwilligers die een maaltijd klaarmaken voor de bezoekers en medewerkers
 • Vrijwilligers die samen met de verpleegkundigen en andere teamleden de dag mee helpen organiseren
 • Logistiek vrijwilligers die de andere medewerkers ondersteunen in de dagdagelijkse werking (o.a. vervoer, tuinonderhoud, evenementen...)

Interesse?

Aarzel niet om contact op te nemen met Delphine Ballois
e vrijwilligers@azdelta.be
t 051 23 73 09

Lees hier de volledige vacature.

Meer info over palliatieve zorg in ons ziekenhuis.

Geriatrie

Je hebt een hart voor oudere patiënten, slaat graag een praatje met hen en bent een luisterend oor. Je helpt in campus Torhout bij de bediening van maaltijden en staat eventueel in voor lichte huishoudelijke taken. Je begeleidt patiënten naar de dagzaal.

Waar?
Campus Torhout

Wanneer?
We hebben nood aan vrijwilligers op diverse dagen in de voor- of namiddag.

Onthaal

Vrijwilliger onthaal

U zorgt ervoor dat patiënten en hun familie zich al van bij het onthaal wat meer gerustgesteld voelen.

 • U biedt hulp aan de kiosken bij het inlezen van de identiteitskaart
 • U wijst mensen de weg
 • U begeleidt patiënten naar hun kamer, een onderzoeksafdeling of een raadpleging
 • U bent voor de patiënt en zijn familie een luisterend oor, zonder uw eigen mening op te dringen

Revalidatiediensten

Vrijwilligers reva

Je helpt bij het aanbieden van zinvolle activiteiten zoals koken, strijken, valpreventie, hobby’s,... .  Dit gebeurt uiteraard onder supervisie van onze ergotherapeuten. Je staat in voor het creëren van een gezellig samenzijn en zorgt hierbij voor koffie en water. Je brengt de patiënten in een rolwagen van de revalidatiezaal/dagzaal naar de kamer. Je kunt goed in team werken en bent het ideale gezelschap voor onze patiënten.

Waar?
Op campus Brugsesteenweg voor de diensten revalidatie en neurorevalidatie.

Wanneer?
Op donderdag bij voorkeur van 10 uur tot 16 uur (of in onderlinge afspraak).

Overige diensten

Medische oncologie/hematologie

Als vrijwilliger biedt je vooral een luisterend oor aan de patiënten op de afdeling hematologie of het dagziekenhuis oncologie. Je geeft de patiënten informatie en verwijst ze door waar nodig.
De bedoeling is vooral tijd en ruimte maken voor een warm, menselijk contact met de patiënten. Van jou worden geen medische of verzorgende taken verwacht.

De kinderafdeling

Dit is de afdeling voor kinderen die door ziekte of een operatie voor 1 of meerdere dagen opgenomen worden in het ziekenhuis. U helpt hier kinderen en hun ouders.

Wat verwachten we van u?

 • U kunt goed omgaan met kinderen.
 • U helpt kinderen en hun ouders tijdens de voorbereiding op een operatie of een onderzoek.
 • U begeleidt het kind en de ouders ook naar het operatiekwartier.
 • Na de ingreep zorgt u mee voor de opvang zodat het kind niet alleen hoeft te zijn.
 • U helpt ook de pedagogische medewerkers bij spelactiviteiten die we organiseren op de afdeling.

Bistro

In de bistro van campus Rumbeke help je de bezoekers/patiënten hun weg te vinden. Hulpbehoevende help je met het dragen van hun plateau. Je creëert rust en orde in de bistro dankzij jouw aanwezigheid.

Het Vlinderhuis

Een begeleidster en een kindje zitten samen in een zetel in een knus hoekje

Je begeleidt kinderen van 0 tot 18 jaar die geconfronteerd worden met een dierbare die ernstig ziek is of zal overlijden. Je kan goed omgaan met kinderen, kan goed observeren en een kort verslag schrijven. We helpen hen hun emoties te verwerken door

 • te knutselen
 • te lezen
 • muziek te beluisteren
 • te spelen
 • vragen te stellen en te luisteren
 • samen te zijn met lotgenoten
 • ruimte te maken voor gevoelens

Zorgcontact

U helpt de patiënt bij het gebruik van het wachtrijbeheersysteem. Indien nodig wijst u de patiënt de juiste weg.

Ben je digitaal vaardig (of wil je het aanleren) dan kan je ook helpen bij volgende taken:

 • De patiënten helpen bij het invullen van een vragenlijst op een tablet
 • Ondersteuning bieden bij het installeren van Itsme of vragen beantwoorden rond Doccle, digitale zorgpaden...