You are here

What matters to you

Woensdag 6 juni 2018 is het de internationale ‘What Matters to You-dag’, een initiatief van het Institute of Healthcare Improvement (IHI) en Zorgnet-Icuro. Kwaliteitsvolle zorg heeft niet enkel te maken met de technische uitvoering van het zorgproces (“What’s the matter”?), maar er moet ook worden stilgestaan bij de persoonlijke noden en bezorgdheden van de patiënt of cliënt (“What matters to you”).

 

Foto logo WMTY

Zorgverleners en hun teams zetten zich vandaag extra in om oog en oor te hebben voor de kleine dingen die belangrijk zijn voor de mensen aan wie ze zorg verlenen, voor hun familie en omgeving.

AZ Delta neemt deel met drie projecten:

Met het PWO (patient experience officer)-project leert AZ Delta als zorginstelling welke de belemmerende en de bevorderende factoren zijn om patiëntdeskundigheid op te waarderen binnen ons ziekenhuis. Geen invulkaartjes of traditionele enquêtes dus, maar lotgenoten (ervaringsdeskundigen) die op gesprek gaan bij elkaar om ervaringen, belevingen en verwachtingen uit te wisselen.

Met het project medische ethiek ‘Sta even stil… Maak het verschil’ worden leuke verhalen in de kijker gezet over hoe een kleine inspanning van een zorgmedewerker een groot verschil voor de patiënt heeft gemaakt.

En met het initiatief van een pannenkoekenbak op verschillende campussen van ons ziekenhuis verbinden we zorgverleners, patiënten en vrijwilligers voor een lekker en gezellig moment tijdens een pannenkoekenbak voor revalidatiepatiënten.

Bekijk onze initiatieven op de site van What Matters to You.