You are here

Ziekenhuisschool in AZ Delta

Vanaf 1 september start een ziekenhuisschool in AZ Delta op de afdelingen kinder –en jeugdpsychiatrie van Twoape in Roeselare. Twoape is een samenwerking tussen AZ Delta Roeselare, het Jan Yperman Ziekenhuis Ieper, Kliniek Sint-Jozef Pittem, Integrale Jeugdhulp en WINGG (West-Vlaams Integrerend Netwerk Geestelijke Gezondheid) om kinderen en jongeren met psychische problemen te behandelen.

Voor de ziekenhuisschool werkt AZ Delta samen met de school Zeelyceum die al langer bestaat in Kliniek Sint-Jozef Pittem. De schooldirecteur van het Zeelyceum wordt waarnemend directeur van de school in AZ Delta. Zowel kinderen uit het lager als uit het secundair onderwijs die op de afdeling verblijven, kunnen er les volgen. Het lesgeven is 1 tot 2 lesuren individueel of met maximum 3 leerlingen in groep. Zo wordt de leerachterstand die de jongeren kunnen oplopen door hun verblijf in het ziekenhuis, beperkt. De ziekenhuisschool van AZ Delta beschikt over 4 leerkrachten en een leerlingbegeleider.


ziekenhuisschool in AZ Delta