You are here

Zorg voor goede handhygiëne

Vermijd infecties, ontsmet je handen zoveel mogelijk en gebruik handalcohol. Op maandag 7 mei voert ons team ziekenhuishygiëne op alle campussen van AZ Delta campagne onder het motto ‘clean care is safer care en dit elke dag van het jaar!’

Foto actie handhygiëne

Een goede handhygiëne is van essentieel belang. Handen vormen de belangrijkste overdrachtsweg van micro-organismen. Handhygiëne is de meest doeltreffende maatregel ter preventie van infecties. Er wordt actie gevoerd bij patiënten, bezoekers en medewerkers. Zo worden er meer dan 2 000 handalcoholflesjes verdeeld en krijgen medewerkers chocoladehandjes. De eetbare handjes in chocolade verwijzen naar propere handen en de toepassing van een correctie handhygiëne als zorgmedewerker.