You are here

Voor wie?

Als slachtoffer van seksueel geweld zoals aanranding, verkrachting of poging tot verkrachting is er voor jou opvang in het Zorgcentrum na Seksueel Geweld ongeacht je leeftijd, genderidentiteit, afkomst, geloofsovertuiging, lichamelijke of mentale beperking, of verblijfsstatus.

Gespecialiseerde forensisch verpleegkundigen staan voor je klaar. Zij werken samen met psychologen, spoedartsen, gynaecologen, urologen, kinderartsen, psychiaters en geriaters.

De politie en het Openbaar Ministerie maken integraal deel uit van het ZSG. Als je klacht wil neerleggen, komen speciaal opgeleide zedeninspecteurs naar het Zorgcentrum om naar je verhaal te luisteren en de klacht op te nemen.

Mensen bij wie je veel steun vindt, kunnen met jou meekomen en worden ook opgevangen door de forensisch verpleegkundige en/of psycholoog en krijgen meer uitleg en advies om je te helpen.

Bekijk hieronder de video met meer informatie.

Nuttige links

www.seksueelgeweld.be
www.nupraatikerover.be
www.watwat.be
www.vertrouwencentrum-kindermishandeling.be
www.om-mp.be/nl/uw-om/parketten-procureur-konings/west-vlaanderen