You are here

Spoelen van katheters

Vanaf 1 januari 2017 gebruiken we geen heparine meer bij in alle vasculaire katheters (diepe veneuze katheter, poort, hickman, picc, midline, perifere katheter)
Dit betekent concreet dat de katheter wanneer deze niet in gebruik is, gevuld wordt met minstens 10 ml fysiologische zoutloplossing (NaCl 0.9%) en niet meer met heparine.

Onderzoek toonde aan dat het spoelen van de katheter met fysiologische zoutoplossing geen enkel nadeel inhoudt. Er werden ook geen extra verstoppingen van de katheter geregistreerd.

Het is wel heel belangrijk dat de katheter krachtig pulserend wordt gespoeld en afgesloten onder positieve druk. Dat betekent dat u de klem sluit  terwijl de laatste 2 cc traag wordt ingespoten. Hierdoor wordt een terugzuigeffect van bloed vermeden wat zou leiden tot verstopping. (zie video)

Dergelijke manier van werken stelt ons in staat om de patiëntveiligheid te verhogen want het gebruik van heparine brengt risico’s met zich mee (allergieën, medicatiefouten…)

Voor bijkomende inlichtingen kan u tijdens de kantooruren steeds contact opnemen met:

De verpleegkundig consulent van

- dagziekenhuis oncologie campus Wilgenstraat 051 23 78 25
- dagziekenhuis oncologie campus Menen   056 52 24 50
-interne geneeskunde 2  campus Menen  056 52 24 80
-interne geneeskunde D6 campus Wilgenstraat  051 23 75 74
-interne geneeskunde D8 campus Wilgenstraat   051 23 72 70