Skip to main content

Onze recentste kwaliteitsrapporten

  • Indicatoren borstkanker
  • Tevredenheidsenquête
  • Zorginspectie

Kinderartsen vanaf 7 september op campus Brugsesteenweg

Een overzicht van alle geplande verschuivingen

Kindje in verpleegsterspakje

Extra parking
campus Brugsesteenweg

200 extra parkeerplaatsen voor patiënten en bezoekers.
Inrit via de Noordlaan.