Skip to main content

Onze recentste kwaliteitsrapporten

  • Indicatoren borstkanker
  • Tevredenheidsenquête
  • Zorginspectie

Overzicht van de geplande verschuivingen binnen ons ziekenhuis

Info verschuivingen

Extra parking
campus Brugsesteenweg

200 extra parkeerplaatsen voor patiënten en bezoekers.