You are here

In AZ Delta kan een zwangerschapsonderbreking enkel worden uitgevoerd bij medische indicaties: d.w.z. omwille van de gezondheid van de moeder of het kind. In het laatste geval gaat het om een niet-leefbare of zwaar beperkende aandoening.
Bij afwijkingen waarvan de ernst minder duidelijk is, kan het advies van een universitair centrum en van de commissie medische ethiek gevraagd worden. Voor andere redenen voor zwangerschapsafbreking wordt doorverwezen naar een abortuskliniek of universitair centrum met expertise.

De keuze voor een zwangerschapsafbreking is nooit evident en ligt bij de toekomstige ouders. Met duidelijke informatie en met de nodige tijd, willen betrokken zorgverleners u daarbij begeleiden.

Info: ethica AZ Delta, 20 januari 2021