You are here

Lopende studies CTC

 

In een welbepaald aantal gevallen kunt u behandeld worden met medicijnen die nog niet op de markt zijn, maar aangewend worden in het kader van een wetenschappelijk onderzoek. 

Meer info over

lopende studies digestieve oncologie

lopende studies endocrinologie

lopende studies hartziekten

lopende studies hematologie

lopende studies leverziekten

lopende studies longziekten

lopende studies IBD

lopende studies neurologie

lopende studies nierziekten

lopende studies oncologie

lopende studies pijncentrum

lopende studies urologie

 

Het FAGG (federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten) heeft een onlinedatabank gecreëerd met informatie over alle lopende klinische proeven in België die goedgekeurd zijn door het agentschap. Op www.databankklinischeproeven.be kunnen zowel artsen als patiënten klinische proeven opzoeken.

Meer info over studies wereldwijd https://clinicaltrials.gov/