You are here

AZ Delta in de Artsenkrant

In een bijlage van de Artsenkrant is het project van AZ Delta voorgesteld, meer bepaald over de visie en de verdere uitbouw van AZ Delta.

Er is onder meer aandacht voor het netwerk TRIAZ, de speerpunten in de organisatie, RADar, ons kenniscentrum voor gezondheidszorg, de samenwerking met de eerste lijn, het elektronisch patiëntendossier, de werking rond patiëntveiligheid... Het themanummer sluit af met kunst in ons ziekenhuis.

Lees de bijlage hier