You are here

Correcte keuzes bij NMR-onderzoeken

AZ Delta wil zijn patiënten verzekeren correct te handelen bij NMR en andere onderzoeken en houdt zich aan de richtlijnen van de overheid om geen supplementen aan te rekenen voor een NMR tijdens de kantooruren en ook niet voor een dringend onderzoek buiten de kantooruren. Voor CT zijn er geen lange wachttijden. De afspraken kunnen vlot ingepland worden op weekdagen tussen 8 en 18 uur, en daar worden dan ook geen supplementen aangerekend.


patient die in NMR-toestel ligt onder toezicht van verpleegkundige

Helaas zijn er voor NMR wel wachttijden. Daarom worden ook buiten kantooruren (tussen 7 uur en middernacht op weekdagen en in weekends tot 15.30 uur) onderzoeken gepland, om toch binnen een redelijke termijn een onderzoek te kunnen laten doen.

Complexe onderzoeken

AZ Delta maakt de keuze om eerst patiënten te onderzoeken overdag voor wie een snel onderzoek vereist is door de aard van hun ziektebeeld, om een snelle behandeling te kunnen opstarten. Overdag zijn het overigens vooral complexe onderzoeken waar zeer gespecialiseerde radiologen en technologen voor vereist zijn.
Of de vraag voor een onderzoek nu komt van een ziekenhuisarts dan wel van een huisarts, maakt geen verschil.

De patiënten voor wie een gestandaardiseerd, niet-complex onderzoek - zonder negatieve gevolgen - kan worden uitgesteld, kunnen overdag komen maar dan is er een wachttijd. Als de patiënt toch het onderzoek sneller wil laten doorgaan, dan kan dat buiten de kantooruren met een supplement.

Het grootste deel van dat supplement gaat naar het budget voor het ziekenhuis. De meeste ziekenhuizen kunnen namelijk niet rondkomen met het budget dat ze krijgen van de overheid en zijn daarom aangewezen op extra inkomsten zoals uit supplementen. Dit om bv. dure toestellen voor beeldvorming aan te kopen precies om de patiënt de beste kwaliteit van onderzoeken te kunnen aanbieden.

Dringendheidssupplement

Het probleem is vooral dat er geen definitie is bepaald over wat nu echt dringend is en wat niet. Er bestaat alleen een richtlijn van de overheid dat er maximum 5 procent van de NMR’s kan worden beschouwd als urgent en dan ook recht geeft op het dringendheidssupplement van ruim 100 euro dat door het RIZIV wordt terugbetaald via de derdebetalersregeling.
AZ Delta heeft hier nog nooit een beroep op gedaan en dus de ziekteverzekering niet op kosten gejaagd. Het aantal NMR’s in de jaren 2020-2021 en 2022 is door de overheid gecontroleerd. Daarbij is vastgesteld dat AZ Delta geen dringendheidsupplement heeft aangerekend.

AZ Delta staat voor toegankelijke en betaalbare zorg, voor iedereen en is terughoudend in het aanrekenen van supplementen.

Voor mensen voor wie de regeling problemen geeft, is onze sociale dienst en ombudsdienst laagdrempelig aanspreekbaar. We staan er altijd voor open om het gesprek aan te gaan en om tot een constructieve oplossing te komen.