You are here

De gewone zorg blijft coronaveilig

In AZ Delta blijft de gewone zorg doorgaan zoals gepland. Er worden geen ingrepen uitgesteld of afgelast als gevolg van corona. U kunt dus voor uw behandeling of voor uw raadpleging verder veilig naar ons ziekenhuis komen.

Tevens worden alle voorzorgen genomen om het ziekenhuis coronaveilig te maken. Artsen en medewerkers dragen maskers, respecteren zo veel mogelijk een minimumafstand van anderhalve meter en wassen of ontsmetten regelmatig de handen