You are here

Erkenning voor complexe slokdarm- en pancreaschirurgie

Het consortium AZ Delta Roeselare en AZ Sint-Jan Brugge is door het RIZIV officieel erkend als gespecialiseerd centrum voor respectievelijk slokdarm- en pancreaschirurgie. De erkenning gaat in op 15 juli en wordt vanaf dan alleen nog terugbetaald in de centra die een erkenning hebben.

foto van chirurgen van AZ Delta tijdens slokdarmoperatie

Dit past in een groter plan van de minister van volksgezondheid om complexe chirurgie te centraliseren in ziekenhuizen met voldoende ervaring voor deze aandoeningen. AZ Delta en AZ Sint-Jan hebben samen een dossier ingediend voor slokdarm- en pancreastumoren.

De selectie gebeurde op basis van aantallen, expertise en resultaten. Het consortium voor slokdarmchirurgie werd als enige in de provincie en als 1 van de 10 Belgische referentiecentra erkend. Voor het pancreasconsortium werd de erkenning behaald als 1 van de 15 nationale referentiecentra.

De operatieve interventies van de pancreas zullen gecentraliseerd worden in het AZ Sint-Jan Brugge;  deze van de slokdarm in het AZ Delta Roeselare . Voor de diagnosestelling , noodzakelijke onderzoeken en ook voor de opvolging na de operatie kan de patiënt - zoals voorheen - steeds terecht in het ziekenhuis van zijn regio. 

De samenwerking van ziekenhuizen over de netwerken heen zorgt voor een aanbod van hoogkwalitatieve zorg binnen onze regio. Dit goede resultaat is het gevolg van een harde inzet en goede samenwerking tussen de verschillende diensten in alle betrokken ziekenhuizen in de regio. We wensen dan ook alle betrokken diensten van de deelnemende ziekenhuizen te bedanken.