You are here

Erkenning Zorgcentrum na Seksueel Geweld


AZ Delta heeft van de federale overheid de erkenning gekregen voor het uitbouwen van een Zorgcentrum na Seksueel Geweld (ZSG) voor de provincie West-Vlaanderen, dit in een nauwe samenwerking tussen het ziekenhuis, politie, parket en de federale subsidiërende overheid.

In zo’n centrum worden slachtoffers van seksueel geweld de klok rond opgevangen en verder opgevolgd zo lang dat nodig is. De opvang is gratis en gebeurt discreet met respect voor de privacy. Een heel team van gespecialiseerde artsen, psychologen, forensische verpleegkundigen en sociaal werkers in ons ziekenhuis zullen daarvoor instaan. 

De medische zorg (diagnose en therapie), de psychologische begeleiding, het eerste sporenonderzoek door forensische verpleegkundigen en de politie worden dus gecentraliseerd op één plaats. Voor wie dat wil, is er ook begeleiding om ter plaatse aangifte te doen bij de politie.

In de bestaande centra in Gent, Luik en Brussel is gebleken dat het herstel vlotter verloopt voor de slachtoffers, door deze globale aanpak.

Er komt op termijn een nieuw gebouw bij de dienst spoedgevallen in Rumbeke waarin het centrum zal worden ondergebracht. Wanneer het centrum volledig operationeel is, worden er 800 slachtoffers per jaar verwacht.