You are here

Geen COVID-test meer bij opname

Voor patiënten die een ingreep moeten ondergaan in AZ Delta, is geen COVID-test meer vereist bij de opname. Dat geldt ook in het geval de voorbereiding voor de ingreep gebeurt bij de huisarts. Daarmee volgt AZ Delta de richtlijnen van Sciensano. Als de test toch gebeurt, wordt deze niet meer terugbetaald.

Er wordt wel een uitzondering gemaakt voor patiënten die symptomen van COVID vertonen en voor patiënten die een hoogrisicocontact hadden tijdens de voorbije 14 dagen. Dan is er dus wel nog een COVID-test nodig.