You are here

Gezondheidsnetwerk TRIaz opgericht

Het ziekenhuisnetwerk TRIaz dat de ziekenhuizen AZ Delta, Sint Andries Tielt en Jan Yperman Ieper overkoepelt, is officieel opgericht op 7 oktober 2020. Vanuit het netwerk zal nu een regionaal zorgstrategisch plan worden uitgewerkt op basis van de noden van de patiënten in de regio dit in nauw overleg met de eerste lijn. Het doel is een nog betere en meer geïntegreerde zorg in het belang van de patiënt.


Het netwerk kreeg de naam TRIaz. TRI staat zowel voor 'drie' als voor de beginletters van de regio's Tielt, Roeselare-Menen-Torhout en Ieper. 'Az' refereert dan weer naar wat we zijn: algemene ziekenhuizen, die zorg van a tot z bieden. Van basiszorg tot hooggespecialiseerde zorg.

De ziekenhuizen werken op meerdere vlakken al samen (onder meer bij het opleiden van verpleegkundigen) en die samenwerking binnen het ziekenhuisnetwerk zal de komende jaren verder worden uitgebouwd. Het netwerk biedt ook opportuniteiten naar schaalvoordelen (bijvoorbeeld in aankoop).

Het netwerk heeft een eigen raad van bestuur en een eigen medische raad. In de raad van bestuur zal nog een onafhankelijke bestuurder aangesteld worden, die als voorzitter zal optreden.

Vanuit het netwerk zal nu een regionaal zorgstrategisch plan worden uitgewerkt. Dit plan, dat verwacht wordt vanuit de Vlaamse overheid, zal vertrekken van de noden aan zorg voor de patiënten in de regio. De medische diensten van de ziekenhuizen vervullen hierin een sleutelrol en gaan daarbij ook op zoek naar onderlinge samenwerking en afspraken.
Het plan zal ook grondig besproken worden met de actoren uit de eerste lijn en de huisartsen in het bijzonder. Zo zal worden gebouwd aan meer geïntegreerde zorg in de hele regio, in het belang van de patiënt.