You are here

Hulde aan onze vrijwilligers

Alle vrijwilligers van palliatieve zorg zijn vandaag in de bloemetjes gezet voor hun belangeloze inzet voor de patiënten van AZ Delta. 

Alle vrijwiiligers die aanwezig waren op de hulde

Deze hulde werd georganiseerd op vraag van Jan Decoene, een patiënt met een ongeneeslijke hersentumor die daarover een boek schreef Leven voorbij de deadline. De opbrengst van zijn boek schonk hij onder meer aan AZ Delta om het mooie werk van onze vrijwilligers palliatieve zorg te ondersteunen.