You are here

Jaarverslag 2018 gepubliceerd

Het jaarverslag 2018 kreeg als titel mee: 'Kwaliteit als streefdoel'. Dat speelt mee in alle projecten die het voorbije jaar zijn opgezet of gerealiseerd.

Cover schoolbord met krijt en lampje

De grootste projecten waren de invoering van het elektronisch patiëntendossier, het behalen van het JCI-label in december en de uitbouw  van de bouw van de nieuwe campus in Rumbeke. Er is ook aandacht voor nieuwe zorgpaden die ontwikkeld werden, en voor projecten die breder gaan dan ons ziekenhuis, zoals het project gezondheidsvaardigheden. Er zijn weer stappen gezet in medische innovatie en er is ook verder gewerkt aan een ethische aanpak in ons ziekenhuis.

U vindt hier het digitale jaarverslag