You are here

Nieuwe arts geriatrie

Dr. Caroline Bonnave is gestart op de dienst geriatrie van campus Westlaan. 

Dr. Caroline Bonnave

Ze studeerde af als arts in 2013 en ze specialiseerde zich in inwendige ziekten aan UZ Leuven, AZ Sint-Jan Brugge en AZ Groeninge in Kortrijk. We heten haar van harte welkom!