You are here

Nieuwe longarts

Begin februari komt dr. Hannelore Bode het longartsenteam versterken.

Nadat zij in 2012 afstudeerde als arts, volgde zij een specialisatie inwendige geneeskunde en longziekten in AZ Groeninge in Kortrijk, AZ Delta in Roeselare en UZ Leuven. In 2018 studeerde ze af als longarts, waarna ze een bijkomende opleiding interstitieel longlijden volgde in UZ Leuven en CHRU Lille.