You are here

Nieuwe overkoepelende ziekenhuissite

Vandaag is de nieuwe overkoepelende ziekenhuissite www.zorgkwaliteit.be gelanceerd. Het initiatief gaat uit van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen. Het is de bedoeling om op die manier de kwaliteit van de ziekenhuizen in kaart te brengen. Op deze site kan de patiënt makkelijk een aantal ziekenhuizen vergelijken.

Homepage van de overkoepelende ziekenhuissite

Ziekenhuizen kunnen zich inschrijven om zich te laten toetsen op een aantal indicatoren (maatstaven waar een ziekenhuis aan moet voldoen om een goeie kwaliteit te halen). Die indicatoren zijn vastgelegd door de overheid  samen met experten uit de ziekenhuizen, beroepsorganisaties, wetenschappelijke verenigingen en het Vlaams Patiëntenplatform.

AZ Delta neemt deel voor alle kwaliteitsindicatoren, ook voor de website-indicatoren.  Hier vindt u de cijfers voor AZ Delta.

Borstkanker

Voor borstkanker zijn de overlevingscijfers vermeld en ook de resultaten voor diagnose en behandelingstechnieken.  Het zijn berekeningen die gemaakt zijn in 2014 op basis van gegevens uit de periode 2009-2011. 42 Vlaamse ziekenhuizen publiceren hun resultaten voor de borstkankerindicatoren.

Tevredenheidsenquêtes

Behalve voor borstkanker staan ook de resultaten van tevredenheidsenquêtes van patiënten online: welk cijfer geeft de patiënt aan het ziekenhuis, beveelt de patiënt het ziekenhuis aan en vindt de patiënt voldoende informatie op de ziekenhuiswebsite? 39 ziekenhuizen hebben ingestemd om de resultaten te laten publiceren.

Handhygiëne

Nog dit jaar zullen de resultaten voor handhygiëne en geneesmiddelenvoorschriften op de site komen.

Behalve voor borstkanker zal de patiënt in de toekomst ook de indicatoren voor orthopedie, hartziekten en beroertezorg op de site vinden.