You are here

Psychologe AZ Delta werkte mee aan seksonderzoek UGent

De Universiteit Gent heeft een onderzoek gedaan in verband met seksualiteit waar 5000 mensen aan deelnamen.  Het onderzoek komt vanavond aan bod in Telefacts op VTM. Onder meer Joke Corneillie, psychologe en seksuologe bij AZ Delta wordt geïnterviewd.

Joke Corneillie werkte mee aan het onderzoek in het kader van haar thesis seksuologie. Zij heeft vooral de doelgroep 55-plussers bestudeerd. "Er is nog steeds een groot taboe inzake seksualiteit", zegt Joke Corneillie "Seksualiteit wordt geassocieerd met jonge, fitte, gezonde mensen. Daardoor komen ouderen nog meer in de kou te staan als er zich functionele en/ of fysieke beperkingen voordoen. We merkten dat er veel respondenten uit deze doelgroep gereageerd hebben en dus hun stem willen laten horen. Hopelijk leidt dit tot meer communicatie over seksuele moeilijkheden bij deze doelgroep, zodat er sneller en doeltreffender hulp kan worden geboden.