You are here

RADar officieel geopend

Vanavond is RADar, het leer-en innovatiecentrum van AZ Delta, officieel geopend door de voormalige minister van Innovatie en intussen van Welzijn Hilde Crevits.
AZ Delta wil met RADar werk maken van innovatie in de gezondheidszorg. Het gaat daarbij niet alleen om nieuwe technologie of nieuwe medische toepassingen maar ook om nieuwe zorgmodellen en toekomstgerichte geneeskunde onder meer op basis van data.
Morgen en overmorgen organiseert AZ Delta een eerste grote conferentie rond het gebruik van data in de gezondheidszorg met internationale sprekers.

Artsen kunnen veel leren uit data in de medische dossiers van patiënten. Tegenwoordig worden er extra data verzameld door patiënten regelmatig te vragen hoe ze een behandeling ervaren. Daarbij is het opvolgen van patiënten via polshorloges in opmars.
Door deze gegevens te combineren kunnen artsen en ingenieurs nieuwe inzichten verwerven die de artsen helpen bij hun beslissingsproces. Technologie zoals artificiële intelligentie laat toe om lessen te trekken uit de data van het verleden en deze toe te passen op toekomstige patiënten. Dit kan zowel op het vlak van het opsporen van ziekte, ondersteuning van diagnosestelling en/of therapiekeuze. De ontwikkeling verloopt steeds in nauwe samenwerking tussen zorgprofessional en datawetenschapper.
Voorwaarde is altijd dat de data voldoende gevaloriseerd zijn. Bovendien worden de data behandeld overeenkomstig de wetgeving op de gegevensbescherming en de privacy.

Maar RADar is meer dan data verwerken via artificiële intelligentie. Zo ondersteunt RADar ook de klinische studies, waarin nieuwe medicatie of behandelingen worden getest. RADar is ook een heus leercentrum voor zorgprofessionals en er worden ook symposia georganiseerd.


V.l.n.r. Chief Innovation Officer Peter De Jaeger, parlementslid Nathalie Muylle, dr. Karl Dujardin, voorzitter van het RADarcomité Nathanaelle Kieckens, minister Hilde Crevits, burgemeester Kris Declerck, algemeen dircteur Johan Hellings en voorzitter van de raad van bestuur van AZ Delta Koen Dejonckheere.