You are here

Terugkomdag nieuwe artsen in opleiding

Terugkomdag assistenten in opleiding

Vandaag is terugkomdag voor de artsen in opleiding die in het voorjaar of begin augustus opgestart zijn binnen ons ziekenhuis.
Ze krijgen er een aantal aanvullende opleidingen en er wordt tijd gemaakt voor feedback. In het najaar start nog een tweede groep op.
Veel succes toegewenst aan deze nieuwe generatie artsen!