You are here

Week van de Valpreventie

Van maandag 25 april tot en met zondag 1 mei 2022 gaat voor de 11e keer de week van de valpreventie door in Vlaanderen en in Brussel. Ook in AZ Delta laten we dit niet zomaar voorbijgaan. De hele week staat in teken van preventie met elke dag de focus op een specifiek thema.Maandag - Laat een actieve start je welgevallen

Op de afdelingen geriatrie en de gespecialiseerde revalidatieafdelingen zal de nadruk maandag liggen op bewegen, oefeningen en het testen van evenwicht. Voldoende lichaamsbeweging is namelijk heel belangrijk met het oog op valpreventie. Hier werken de kinesitherapeuten samen met ergotherapeuten en verpleegkundigen een afdelingsgebonden programma uit.

Dinsdag - In de smaak vallen

Het belang van gezonde voeding in functie van de spierkracht staat die dag centraal. Een meting van die spierkracht zal ervoor zorgen dat we in samenwerking met de diëtisten enkele aanbevelingen kunnen doen rond voeding.

Als het weer het toelaat zal er ook een activiteit buiten plaatsvinden. Zon is immers belangrijk in de aanmaak van vitamine D.

Woensdag - Bevallige woning

Het risico op vallen zit soms in kleine dagelijkse situaties. Via foto’s en sessies worden patiënten gewezen op gevaarlijke situaties bij hen thuis en worden er tips gegeven.

Donderdag - Haal je beste zicht boven

Via testen of het lezen van een tekst wordt het zicht van de patiënt ingeschat. De oefentherapie die daarop volgt, wordt aangepast in functie van dat zicht. Daarnaast is er aandacht voor de thuissituatie met een grote focus op voldoende verlichting in huis.