You are here

Wzc Westerlinde naar Zorggroep H.Hart Kortrijk.

Het  woon-zorgcentrum Westerlinde in Roeselare  wordt op 1 oktober overgedragen aan Zorggroep H. Hart Kortrijk.  De raad van bestuur van het H.-Hartziekenhuis nam die beslissing in het kader van het fusieprotocol van AZ Delta, waarin bepaald is dat ouderenzorg niet tot de corebusiness van het ziekenhuis behoort. 

Om de toekomst van het woon-zorgcentrum te verzekeren, is dus gezocht naar een degelijke zorgpartner. Na een uitgebreide selectie viel de keuze op Zorggroep H.Hart Kortrijk. De groep neemt alle medewerkers over. Uiteraard kunnen alle bewoners in het woon-zorgcentrum blijven en is een goede kwaliteit van zorg verzekerd. 
De zorggroep zal het woon-zorgcentrum verder uitbouwen in Roeselare. De capaciteit wordt in de loop van 2015 uitgebreid van 57 tot een 70-tal woongelegenheden. 
Er zijn ook al plannen om op een deel van de site in de Wilgenstraat een nieuw woon-zorgcentrum met 120 bedden te realiserenen samen met een lokaal dienstencentrum. De site in de Wilgenstraat komt namelijk vrij in 2018 doordat AZ Delta dan - behalve de stadscampus in de Brugsesteenweg - verhuist naar het nieuwe gebouw in Rumbeke. 
Het nieuwe project van Zorggroep H.Hart Kortrijk past in de visie van de stad Roeselare om de ziekenhuissite om te vormen tot woon-zorgzone.  

(Op de foto van links naar rechts: de voorzitter van de raad van bestuur van het H.-Hartziekenhuis Roeselare Herman Vanlerberghe; secretaris van de raad van bestuur van het H.Hartziekenhuis Chris Compernolle; algemeen directeur AZ Delta Johan Hellings; Rik Devaere, projectmanager AZ Delta; algemeen directeur Zorggroep H.Hart Kortrijk Wino Baeckelandt en voorzitter van het OCMW en de raad van bestuur van het Stedelijk Ziekenhuis Roeselare Geert Depondt.)