You are here

Zorgpad oncologische thoraxchirurgie


Longarts dr. Ingel Demedts, chirurg dr. Yannick Mandeville en longarts dr. Ulrike Himpe.

De dienst longziekten heeft een zorgpad ontwikkeld voor patiënten met longkanker die nog kunnen worden geoperereerd. Een zorgpad is een stappenplan om de ziekte beter op te volgen, waar alle betrokken zorgverleners bij betrokken zijn. Voor het opereren van patiënten in een vroegtijdig stadium van longkanker is een topchirurg aangetrokken: dr. Yannick Mandeville.

Samen met de dienst longziekten heeft dr. Mandeville een zorgpad voor thoraxchirurgie ontwikkeld. De longartsen en de chirurg zijn ervan overtuigd dat dit voor de longkankerpatiënt in een vroegtijdig stadium van de ziekte een belangrijke meerwaarde zal betekenen.

Kernpunten van het nieuwe zorgpad zijn een grondige multidisciplinaire evaluatie voor de ingreep, een minimale chirurgische aanpak en standaardisatie van de procedures voor de ingreep.

Eerste resultaten

De voorbije maanden werden al een aantal patiënten binnen dit nieuwe zorgpad geopereerd, met uitstekende eerste resultaten: minder pijn na de ingreep, kortere opnameduur en een grote tevredenheid bij de patiënten en de zorgteams. Deze operaties werden door dr. Mandeville en dr. Lesaffer uitgevoerd.

De ambitie is om dit zorgpad longkankerchirurgie ook op supraregionaal niveau verder uit te bouwen. In dat verband zijn al afspraken gemaakt met de thoraxchirurgen van Ieper en Brugge en wordt een supraregionaal centrum voor longkankerchirurgie in de steigers gezet.