You are here

Dr. Ilya Carpentier, nieuwe radioloog

Dr. Ilya Carpentier is sinds oktober gestart op de dienst radiologie. Na zijn opleiding geneeskunde aan de universiteit van Gent, volgde hij een master in de specialistische geneeskunde, afstudeerrichting radiologie. Hij deed stages in AZ Sint-Blasius in Dendermonde en UZA in Antwerpen. Dit jaar studeerde hij af met als masterproef ‘Optimal timing of postoperative magnetic resonance imaging after cerebral cavernous malformation surgery’. Binnen ons ziekenhuis zal dr. Ilya Carpentier zich vooral toeleggen op neuroradiologie en hoofd-halsradiologie.