You are here

Ziekenhuisaccreditatie

Wat is accreditatie?

Bij een accreditering komt een externe en onafhankelijke instantie de organisatie doorlichten op verschillende punten van het zorgtraject. Indien deze aan de gestelde verwachtingen voldoen, wordt een kwaliteitslabel toegekend.

In sommige gevallen is een accreditatie een verplichting van de overheid.

Waarom wil AZ Delta zich laten accrediteren?

AZ Delta gaat het engagement aan om het kwaliteitskader Delta Q  door een externe onafhankelijke organisatie te laten beoordelen. We zijn fier op onze interne werking en willen iedere dag blijven werken aan de kwaliteit van onze zorg.

Wat wordt er nagegaan tijdens een accreditatie?

Tijdens een accreditatie zal er nagegaan worden in welke mate ons ziekenhuis kwaliteitsvolle en veilige zorg aanbiedt. Dit gebeurt steeds door standaarden af te toetsen met de huidige werking.
De inspecteurs bekijken niet alleen het proces maar volgen ook artsen, medewerkers & patiënten tijdens hun traject door het ziekenhuis. Ze stellen vragen en kijken dossiers in.  

AZ Delta heeft eind 2018 het internationaal kwaliteitslabel van 'Joint Commission International' behaald. Deze organisatie heeft al 50 jaar ervaring met het accrediteren in meer dan 20 000 zorginstellingen wereldwijd.

 

Info; directie AZ Delta, 17 mei 2023

Meer over andere accreditaties zoals voor lab, hematologie en babyvriendelijk ziekenhuis.

Meer over andere kwaliteitsmetingen