You are here

Ziekenhuisaccreditatie

We grijpen elke gelegenheid aan om bij te leren en beter te worden. Een onafhankelijke inspectie door een externe organisatie is belangrijk om de lat hoog genoeg te leggen en u als patiënt of familielid objectieve garanties te geven op kwalitatieve en veilige zorg. 
AZ Delta heeft eind 2018 het internationaal kwaliteitslabel van 'Joint Commission International' behaald. Deze organisatie heeft al 50 jaar ervaring met het accrediteren in meer dan 20 000 zorginstellingen wereldwijd.

Op een totaal van ruim 1200 normen formuleerde JCI voor AZ Delta slechts op 35 punten een opmerking. Het label geldt voor een termijn van 3  jaar.

Zo checken de JCO-auditoren nauwkeurig alle procedures.

 • Zijn ze conform de normen?
 • Worden procedures strikt opgevolgd?
 • Krijgt de patiënt voldoende informatie?
 • Is het patiëntendossier volledig ingevuld?
 • Wordt de checklist overlopen vlak voor ingreep?
 • Is er een correct gebruik en toediening van geneesmiddelen?
 • Zijn er goede maatregelen tegen infecties?
 • Is de infrastructuur in orde?
 • Is het ziekenhuis brandveilig?
 • Zijn alle toestellen goed onderhouden en tijdig gekeurd?
 • Is het ziekenhuis net en hygiënisch?
 • Wassen artsen en verpleegkundigen voldoende de handen bij de verzorging van de patiënten?
 • Worden de hygiënische normen in de keuken nageleefd?
 • Wordt er een goed beleid gevoerd in het ziekenhuis? 

Traject patiënt

De JCI-auditoren volgen daarenboven het traject van individuele patiënten van opname tot het vertrek uit het ziekenhuis.
Ze controleren

 • hoe de patiënt wordt verzorgd
 • of de patiënt voldoende informatie krijgt
 • of de rechten van patiënten en hun familie worden gerespecteerd
 • of alle nodige informatie is genoteerd in het dossier
 • hoe wordt omgegaan met ethische vragen.  

Bovendien wil JCI dat het ziekenhuis zelf blijft werken aan een continue verbetering van de kwaliteit.
De accreditatie was geldig tot 7 december 2021. Intussen werkt AZ Delta aan een nieuw normenkader om de werking van het ziekenhuis af te toetsen.

Info; directie AZ Delta, 7 december 2021

Meer over andere accreditaties zoals voor lab, hematologie en babyvriendelijk ziekenhuis.

Meer over andere kwaliteitsmetingen