You are here

Deelaccreditaties

Eusoma-erkenning borstkliniek

logo eusoma

De borstkliniek van AZ Delta heeft de Europese Eusoma-accreditering behaald voor de campus Rumbeke, campus Torhout en campus Menen. Deze Europese richtlijnen leggen hogere kwaliteitseisen op voor de borstcentra dan de Belgische normen. Deze erkenning is een extra garantie op de beste behandeling voor borstkankerpatiënten in de regio. Eusoma heeft de borstkliniek van AZ Delta doorgelicht met als basisvragen:  zijn er voldoende patiënten, hoe gebeurt de screening, hoe wordt de diagnose gesteld, welke behandelingen worden er voorgesteld, welke ingrepen... Ook de revalidatiemogelijkheden, de psychosociale ondersteuning en de infrastructuur worden daarbij bekeken.

Recentste doorlichting

In juni 2022 kreeg AZ Delta opnieuw een gunstig rapport . Deze jaarlijkse doorlichting toonde opnieuw aan dat onze borstkliniek beantwoordt aan de vernieuwde EUSOMA richtlijnen. 

De borstkliniek van AZ Delta kreeg in 2022 veel lof van de auditoren voor de realisaties op korte termijn. Zo is er bijvoorbeeld het stijgend aantal patiënten (van 3,6% naar 8%) dat in klinische studies geïncludeerd wordt. Zij krijgen daardoor als eerste toegang tot de meest innovatieve behandelingen. Ook het opstarten van een digitaal zorgpad borstkanker begin 2022 met als doel de patiënten beter te begeleiden tijdens hun behandelingstraject, is een sterkte van onze borstkliniek. Tot slot kwam ook de gestructureerde opvolging van borstkankerpatiënt naar voor in het auditrapport. Dit gebeurt via een multidisciplinair zorgpad en het gestandaardiseerd werken over alle campussen heen. Dit betekent dat de patiënt met borstkanker op iedere campus, groot of klein, hetzelfde niveau van zorg krijgt.

Teamwerk

De borstkliniek van AZ Delta heeft een multidisciplinair team van artsen, verpleegkundigen en paramedici. Voor AZ Delta zijn er 22 artsen betrokken bij de borstkliniek. Ze zijn elk binnen hun vakgebied gespecialiseerd in de behandeling van borstkanker. Vier gespecialiseerde borstverpleegkundigen  begeleiden de patiënt doorheen het hele traject. Ook psychologen, kinesisten, diëtisten, een genetica-expert en een sociaal werker maken deel uit van het team.
Op de wekelijkse vergaderingen overlopen alle betrokken artsen en paramedici elke patiënt in overleg met de betrokken huisarts. Het kunnen patiënten zijn die nog geopereerd moeten worden, patiënten die al geopereerd zijn, patiënten die hervallen zijn of patiënten met goedaardige borstletsels waar twijfel over bestaat: opereren of niet. Elke week gaat het team voor een 25-patiënten na wat de beste behandeling is.

Laboratorium ISO 15189-norm

Foto van medewerkers aan het werk in het lab

In het laboratorium zijn veel processen geautomatiseerd via robotisering. Dit was ook het startsein van de voorbereiding van een internationale accreditering voor het laboratorium volgens de ISO 15189-norm. Deze accreditatie behaalden we voor het eerst in 2009.  Elk jaar gebeurt er wel een nieuwe externe controle-audit.

Essentieel is dat een geaccrediteerd laboratorium zich niet beperkt tot het afleveren van resultaten. Het vormt een partnerschap met de zorgverlener die de beste kwaliteit garandeert met het oog op het belang van de patiënt.

JACIE-accreditatie hematologie

Team hematologie

Stamceltransplantatie is een vorm van beenmergtransplantatie waarbij we stamcellen halen uit het bloed in plaats van via een beenmergpunctie. Voor de voorbereiding, afname, transplantatie in de isolatieafdeling en de verdere opvolging van hoogste kwaliteit, kreeg ons ziekenhuis al meermaals een accreditatie door JACIE Dit is een Europees kwaliteitslabel en werd toegekend voor zowel de transplantatie met eigen stamcellen, als de transplantatie met stamcellen van een familielid of vreemde donor.

Babyvriendelijk ziekenhuis kraamkliniek

Een jonge mama houdt haar baby vast en streelt het over de wang

Een 'Baby Friendly Hospital Initiative' label (BFHI) staat voor ziekenhuizen met een kraamkliniek die niet alleen de baby, maar ook de mama's een optimale start garanderen. Het promoten en ondersteunen van borstvoeding vormt hier het belangrijkste aspect en staat naast de kwaliteit van begeleiding en verzorging tijdens de arbeid en bevalling. Heel veel aandacht gaat naar het informeren van de toekomstige ouders en dit al vroeg in de zwangerschap. 

Onze kraamafdeling, verloskwartier en neonatologie van campus Rumbeke hebben in juli 2022 opnieuw het BFHI-label ontvangen. Om dit label te behalen kregen we in het najaar 4 auditoren op bezoek. Nu het label voor de campus Rumbeke hernieuwd is, gaan we dit najaar aan de slag om het label ook te verkrijgen voor campus Menen en campus Torhout.