You are here

Deelaccreditaties

Eusoma-erkenning borstkliniek

logo eusoma

De borstkliniek van AZ Delta heeft de Europese Eusoma-accreditering behaald voor de campus Rumbeke, campus Torhout en campus Menen. Deze Europese richtlijnen leggen hogere kwaliteitseisen op voor de borstcentra dan de Belgische normen. Deze erkenning is een extra garantie op de beste behandeling voor borstkankerpatiënten in de regio. Eusoma heeft de borstkliniek van AZ Delta doorgelicht met als basisvragen:  zijn er voldoende patiënten, hoe gebeurt de screening, hoe wordt de diagnose gesteld, welke behandelingen worden er voorgesteld, welke ingrepen... Ook de revalidatiemogelijkheden, de psychosociale ondersteuning en de infrastructuur worden daarbij bekeken.

Recentste doorlichting

In juni 2022 kreeg AZ Delta opnieuw een gunstig rapport . Deze jaarlijkse doorlichting toonde opnieuw aan dat onze borstkliniek beantwoordt aan de vernieuwde EUSOMA richtlijnen. 

De borstkliniek van AZ Delta kreeg in 2022 veel lof van de auditoren voor de realisaties op korte termijn. Zo is er bijvoorbeeld het stijgend aantal patiënten (van 3,6% naar 8%) dat in klinische studies geïncludeerd wordt. Zij krijgen daardoor als eerste toegang tot de meest innovatieve behandelingen. Ook het opstarten van een digitaal zorgpad borstkanker begin 2022 met als doel de patiënten beter te begeleiden tijdens hun behandelingstraject, is een sterkte van onze borstkliniek. Tot slot kwam ook de gestructureerde opvolging van borstkankerpatiënt naar voor in het auditrapport. Dit gebeurt via een multidisciplinair zorgpad en het gestandaardiseerd werken over alle campussen heen. Dit betekent dat de patiënt met borstkanker op iedere campus, groot of klein, hetzelfde niveau van zorg krijgt.

Teamwerk

De borstkliniek van AZ Delta heeft een multidisciplinair team van artsen, verpleegkundigen en paramedici. Voor AZ Delta zijn er 22 artsen betrokken bij de borstkliniek. Ze zijn elk binnen hun vakgebied gespecialiseerd in de behandeling van borstkanker. Vier gespecialiseerde borstverpleegkundigen  begeleiden de patiënt doorheen het hele traject. Ook psychologen, kinesisten, diëtisten, een genetica-expert en een sociaal werker maken deel uit van het team.
Op de wekelijkse vergaderingen overlopen alle betrokken artsen en paramedici elke patiënt in overleg met de betrokken huisarts. Het kunnen patiënten zijn die nog geopereerd moeten worden, patiënten die al geopereerd zijn, patiënten die hervallen zijn of patiënten met goedaardige borstletsels waar twijfel over bestaat: opereren of niet. Elke week gaat het team voor een 25-patiënten na wat de beste behandeling is.

Laboratorium ISO 15189-norm

In het laboratorium zijn veel processen geautomatiseerd via robotisering. Dit was ook het startsein van de voorbereiding van een internationale accreditering voor het laboratorium volgens de ISO 15189-norm. Deze accreditatie behaalden we voor het eerst in 2009.  Elk jaar gebeurt er wel een nieuwe externe controle-audit.

Essentieel is dat een geaccrediteerd laboratorium zich niet beperkt tot het afleveren van resultaten. Het vormt een partnerschap met de zorgverlener die de beste kwaliteit garandeert met het oog op het belang van de patiënt.

Internationale accreditatie stereotactische radiochirurgie

foto overhandiging accreditatie stereotactische radiochirurgie

De dienst radiotherapie van AZ Delta heeft als eerste ziekenhuis in Europa een internationale accreditatie behaald voor stereotactische radiochirurgie. Dat is een zeer precieze bestralingsbehandeling waarbij heel gericht in 1 of enkele fracties een hoge dosis straling wordt toegediend ter hoogte van één of meerdere gezwellen in de hersenen, zowel goedaardige als kwaadaardige, met maximaal sparen van de omliggende gezonde hersenen.

De International Stereotactic Radiosurgery Society heeft strenge criteria waaraan een radiotherapiedienst, de samenwerkende disciplines en een stereotactische radiochirurgie moeten voldoen. Radiotherapeut dr. Caroline Sweldens licht het verloop toe. “De hele weg die de patiënt aflegt wordt opgevolgd vanaf het multidisciplinair overleg, de beeldvorming, de planning, de berekening van de bestraling, de controles voor de behandeling tot de behandeling zelf. Vooral de submillimetrische nauwkeurigheid garanderen is van belang.”

Bij de behandeling is het cruciaal dat het hoofd van de patiënt onbeweeglijk blijft om de bestraling extreem accuraat te kunnen uitvoeren. “Daarom wordt een speciaal masker gemaakt. Hierop wordt de ligging van de te bestralen zones en van de omliggende gezonde weefsels met submillimetrische nauwkeurigheid ingetekend. Met een CT-scan en een NMR wordt het te bestralen gebied nauwkeurig in beeld gebracht,” legt dr. Sweldens uit. Vervolgens maken de radiotherapeut en fysicus samen een bestralingsplan op met het aantal bestralingssessies, de sterkte van de bestralingsbundels en de verdeling van de stralingsdosis. Daarna worden alle gegevens doorgestuurd naar de computer van het toestel waarmee de patiënt bestraald wordt. Om fouten uit te sluiten, gebeuren de dag voordien trouwens metingen van de bestralingsvelden, zodat verzekerd kan worden dat de berekende bestraling juist wordt toegediend.”

Het geavanceerde toestel op de campus Rumbeke is uitgerust met een geïntegreerde CT-scan. Zo kan een scan worden genomen om de positie van de patiënt te controleren en aan te passen, zowel voor als tijdens de behandeling. Dit garandeert een exacte positionering van de patiënt gedurende het hele verloop van de behandeling, die gemiddeld 20 minuten duurt. Dr. Sweldens besluit dat deze werkwijze voor een betere controle zorgt van de gezwellen in vergelijking met een bestraling van de volledige hersenen. Bovendien wordt de levenskwaliteit ook behouden.

 

JACIE-accreditatie hematologie

Team hematologie

Stamceltransplantatie is een vorm van beenmergtransplantatie waarbij we stamcellen halen uit het bloed in plaats van via een beenmergpunctie. Voor de voorbereiding, afname, transplantatie in de isolatieafdeling en de verdere opvolging van hoogste kwaliteit, kreeg ons ziekenhuis al meermaals een accreditatie door JACIE Dit is een Europees kwaliteitslabel en werd toegekend voor zowel de transplantatie met eigen stamcellen, als de transplantatie met stamcellen van een familielid of vreemde donor.

Babyvriendelijk ziekenhuis kraamkliniek

Een jonge mama houdt haar baby vast en streelt het over de wang

Een 'Baby Friendly Hospital Initiative' label (BFHI) staat voor ziekenhuizen met een kraamkliniek die niet alleen de baby, maar ook de mama's een optimale start garanderen. Het promoten en ondersteunen van borstvoeding vormt hier het belangrijkste aspect en staat naast de kwaliteit van begeleiding en verzorging tijdens de arbeid en bevalling. Heel veel aandacht gaat naar het informeren van de toekomstige ouders en dit al vroeg in de zwangerschap. 

Onze kraamafdeling, verloskwartier en neonatologie van campus Rumbeke hebben in juli 2022 opnieuw het BFHI-label ontvangen. Om dit label te behalen kregen we in het najaar 4 auditoren op bezoek. Nu het label voor de campus Rumbeke hernieuwd is, gaan we dit najaar aan de slag om het label ook te verkrijgen voor campus Menen en campus Torhout.