You are here

Nieuws

Bij AZ Delta wordt gewerkt aan een fixatiearm beleid. Daarbij zoeken we patiëntvriendelijke...
Vorige week is in AZ Delta voor het eerst een nieuwe techniek toegepast bij de inplanting...
De borstkliniek van AZ Delta en de lotgenotengroep ‘Samen na borstoperatie’ nodigen...
Op zaterdag 12 en zondag 13 september neemt een team van AZ Delta deel aan Levensloop 2015...
AZ Delta wil u als patiënt een duidelijk beeld geven van de kosten voor een behandeling en...
Medische ethiek gaat over de ethische vragen die kunnen worden gesteld bij de uitvoering...
Dr. Thomas Luyckx versterkt het team orthopedie vanaf 1 september. Hij is gespecialiseerd...
AZ Delta heeft een dagziekenhuis voor parkinsonpatiënten op campus Wilgenstraat en doet een...
De dienst gynaecologie-verloskunde kan vanaf 10 september enkel nog worden geraadpleegd op...
Dr. Lieven Cardoen is gisteren onverwacht overleden.

Pages