You are here

PIT Menen gaat van start

Op 2 oktober 2023 starten we op campus Menen met ‘PIT Menen’, een Paramedisch Interventie Team. Concreet komt er zo een extra ziekenwagen die bemand is door een hulpverlener-ambulancier en een gespecialiseerde spoedverpleegkundige. Het PIT zal naast de MUG, bijstand bieden aan patiënten die medische zorg nodig hebben in acute situaties buiten het ziekenhuis.


Het team van PIT Menen

Het PIT is een aanvulling op de huidige spoedopname van campus Menen. Het team rukt uit wanneer een patiënt ernstig ziek is, maar waarbij een arts niet noodzakelijk is. Wanneer blijkt ter plaatse dat er toch een arts nodig is, dan komt ook een MUG met spoedarts om bijstand te verlenen. De klassieke ziekenwagen blijft ook bestaan en gaat de weg op voor de minst ernstige interventies.

De investering van AZ Delta in een PIT werd mogelijk gemaakt door de samenwerking tussen AZ Delta, de federale gezondheidsinspectie, de hulpverleningszone Fluvia en het gemeentebestuur van Menen. De PIT-functie in Menen wordt dan ook samen uitgebaat met de hulpverleningszone Fluvia.