You are here

Prijs voor project ‘Unieke mensen’

AZ Delta heeft van een internationale expertenjury van de non-profitorganisatie Shared Patient eXperience (SPX) een speciale vermelding gekregen voor het project Unieke mensen. Het is een project om een ziekenhuis te laten aanpassen aan mensen met een beperking. Nu moeten mensen met een beperking zich nog meestal aanpassen aan de gewone gang van zaken in een ziekenhuis en dat is meestal niet afgestemd op mensen met bijzondere noden.


SPX heeft als doel gezondheidszorginstellingen op Europees niveau samen te brengen om kennis en best practices te delen in verband met persoonsgerichte zorg. Er waren in totaal 28 projecten ingediend.

Het project Unieke mensen van AZ Delta is uitgewerkt als eerste stap met de dienst kinderziekten omdat dit een discipline is die naar de patiënt in zijn geheel kijkt. Dat is precies wat de doelgroep nodig heeft.
Het project is daarom opgezet in samenwerking met (hoofd)verpleegkundigen, artsen, paramedici van de dienst kinderziekten. Er werd ook rekening gehouden met de input van ervaringsdeskundigen en het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.

Praktisch

Het gaat vooral over heel praktische zaken. Vóór een patiënt naar het ziekenhuis komt, bekijkt AZ Delta met de ouders of het VAPH-centrum wat belangrijk is voor de patiënt: voedingseisen, ontspanningsmogelijkheden...
Iedereen wordt ook intern gebrieft: van het onthaal tot het operatiekwartier. Bij de raadpleging of opname wordt de patiënt van bij de ingang persoonlijk verwelkomd. Dit creëert een sfeer van privacy en vertrouwen. Ouders of begeleiders kunnen rustig de wagen parkeren, wetende dat hun kind of cliënt in goede handen is.
De kamer doet zo weinig mogelijk aan een ziekenhuis denken. De zorgverlening gebeurt ook zo veel mogelijk in die kamer.
Tot slot wordt het ontslag grondig voorbereid samen met de ouders of het VAPH-centrum. Daarnaast is er ook aandacht voor een goede communicatie met de huisarts.

Verademing

Sabine, mama van de 19-jarige Tyani, bijvoorbeeld noemt de laatste opname van Tyani een ‘verademing’: “Vroeger moest je iedere keer om een uitzondering vragen. Je kan geen vaste regels maken voor kinderen met een beperking, want ze zijn allemaal anders. Je hebt gewoon een team nodig dat constant flexibel is. Dat is er nu en dat maakt een enorm verschil.”

AZ Delta onderzoekt ook of de aanpak kan worden uitgebreid naar plus 25-jarigen.