You are here

Werking triageposten

AZ Delta werkt nauw samen met de huisartsen om de verspreiding van corona tegen te gaan. Daarom zijn er zowel in Roeselare, Torhout als Menen triageposten om patiënten die mogelijk besmet zijn met het virus zo veilig en vlot mogelijk te behandelen.
Wanneer u een vermoeden hebt besmet te zijn met het coronavirus belt u in eerste instantie de huisarts op, die u na een telefonische consultatie zal vragen om op afspraak naar de triagepost te komen indien dat nodig blijkt.
Gaat het om ernstige en dringende klachten, bel dan het noodnummer 112.

Op deze link vindt u het filmpje over de precieze werking van de triageposten en wat u moet doen bij een vermoedelijke besmetting.