You are here

AZ Delta hecht belang aan medisch-ethische vragen

Medische ethiek gaat over de ethische vragen die kunnen worden gesteld bij de uitvoering van de geneeskunde, zoals: Hoe worden orgaandonaties geregeld in ons ziekenhuis? Of Hoe verloopt de terminale zorg.

medisch-ethische vragen

De commissie medische ethiek beslist over de medisch-ethische kwesties in een ziekenhuis. Elk ziekenhuis moet een dergelijke commissie hebben. 

In ons land wachten meer dan duizend mensen op een nieuw leven via orgaantransplantatie. Elk jaar sterven er honderd mensen omdat er te weinig organen zijn. Eén orgaandonor kan tot acht levens redden. Welke soorten donatie zijn er en hoe verloopt een donatie? Klik hier voor meer info.

De terminale zorg gaat over de begeleiding van de patiënt bij zijn levenseinde; gaande van palliatieve zorg waarbij het accent ligt op het comfort en de levenskwaliteit van de patiënt bij het levenseinde, over palliatieve sedatie tot euthanasie. Meer info vindt u hier.