You are here

Samenwerking met zorgverstrekkers

Thuiszorg

We werken samen met:

  • de huisartsenkring midden West-Vlaanderen en Zuid West-Vlaanderen en de kringen van Torhout, Menen, Wervik en Geluwe.  Jaarlijks bekijken we:
    • de samenwerkingsmodaliteiten (op punt stellen van opname, ontslag, doorverwijzing, uitwisselen van informatie via elektronische weg (Medibridge))
    •  de nieuwe ontwikkelingen in de geneeskunde, e.a.

AZ Delta neemt ook deel aan de Samenwerking Eerste Lijn (SEL) in Roeselare.  Wie maakt nog deel uit van het SEL Roeselare?

We verwittigen de thuiszorgdiensten bij het ontslag van een patiënt.

Palliatieve zorg