You are here

Nieuws

Op 30 juni verhuist de palliatieve eenheid ‘Het Anker’ naar campus Brugsesteenweg. De patiënten worden die dag overgebracht van campus Rumbeke.

Het Vlinderhuis kreeg een cheque van €1000 geschonken door Kiwanis Roeselare 1. Dit bedrag zal gebruikt worden ter ondersteuning van hun werking.

Het bestuursorgaan van TRIaz vzw, het ziekenhuisnetwerk van het Jan Yperman Ziekenhuis, het Sint-Andriesziekenhuis en AZ Delta, heeft in de vergadering van 31 mei eensgezind Franky Depickere aangesteld als onafhankelijk bestuurder en als voorzitter

De dienst intensieve zorg bedankt op 25 juni medewerkers die tijdens de coronapandemie hun vertrouwde post verlieten om de dienst mee te ondersteunen

Wie op reis wil deze zomer binnen de Europese Unie zal gebruik kunnen maken van een coronacertificaat. Lees hier meer over dat certificaat.

Artist Christo° Marichal uit Roeselare schenkt AZ Delta 'Connect people again'. Een werk dat symbool staat voor de verbondenheid van de mensen.

AZ Delta heeft van een internationale expertenjury van de non-profitorganisatie Shared Patient eXperience (SPX) een speciale vermelding gekregen voor het project Unieke mensen. Het is een project om een ziekenhuis te laten aanpassen aan mensen met een beperking.

Wie deze zomer wil reizen en hiervoor een reisattest nodig heeft, kan terecht in de verschillende afnameposten van AZ Delta.

Op campus Menen verandert de groenzone. We zetten in op meer en betekenisvoller groen met aandacht voor de biodiversiteit.

Leer- en innovatiecentrum RADar, AZ Delta, heeft de goedkeuring gekregen om het ADAM-project uit te rollen. Een project om met AI kennis uit data te halen.

Pages