You are here

Opstart klinische studie

Voor klinische studies

Opdrachtgevers dienen een contractvoorstel , een budgetvoorstel en finaal protocol door te sturen naar ctc@azdelta.be

AZ Delta werkt bij voorkeur met de eigen contracttemplate die kan opgevraagd worden bij ctc@azdelta.be

Als de sponsor verkiest om toch met eigen contract te werken, of als er substantiële wijzigingen worden aangebracht op de AZ Deltatemplate, wordt een legal review fee van 350 euro + btw aangerekend. Deze fee wordt aangerekend bij eerste gebruik van de contracttemplate van de sponsor en bij elke wijziging van deze template. De legal review neemt gemiddeld 2 weken in beslag.

Voor de eventuele facturatie van deze review fee, bezorgt de sponsor volgende informatie aan ctc@azdelta.be :

-Complete name and legal nature of the company
-Contact person at company
-Complete address of the registered office
-Country
-Vat number
-Name of the study
-E-mail address of the person at the company where the invoice can be send to, per e-mail

Het diensthoofd CTC  Sophie Adriaens coördineert de budgettaire en juridische review van de contracten. Zij is te bereiken op 051 23 71 33 of via e-mail sophie.adriaens@azdelta.be

Na akkoord van de onderzoeker en het CTC kan het studiedossier bij de commissie medische ethiek worden ingediend.

Voor compassionate use of medical need programma’s

Deze programma’s mogen rechtstreeks ingediend worden bij de commissie medische ethiek zonder aanmelding.

 

Bron: CTC, 9 december 2020