You are here

Opstart klinische studie

Voor klinische studies

Opdrachtgevers dienen een contractvoorstel, een budgetvoorstel en finaal protocol door te sturen naar ctc@azdelta.be.

AZ Delta werkt bij voorkeur met de eigen contracttemplate die kan opgevraagd worden bij ctc@azdelta.be.

Voor review van contract en budget en voor administratieve set-up van de studie wordt een contract review fee aangerekend die als een aparte fee dient opgenomen te worden in het budget. 
Afhankelijk van het type studie en contract zijn volgende fees hiervoor van toepassing (inclusief overhead / exclusief BTW):

Contract review fee INSTITUTION - interventional with IMP/MD - new contract Sponsor

€ 850

Contract review fee INSTITUTION - interventional with IMP/MD – AZ Delta template/known template/master

€ 500

Contract review  & set up fee INSTITUTION - other study types - new contract Sponsor

€ 500

Contract review  & set up fee INSTITUTION - other study types – AZ Delta template/known template/master

€ 150

Het diensthoofd CTC coördineert de budgettaire en juridische review van de contracten en is te bereiken op 051 23 76 56 of via e-mail ctc@azdelta.be.

Na akkoord van de onderzoeker en het CTC kan het studiedossier bij de commissie medische ethiek of via CTIS (in geval van klinische studie onder EU CTR) worden ingediend.

OMS gegevens AZ Delta vzw

Organisation ID

ORG-100030725

Location ID

LOC-100062721

Voor compassionate use of medical need programma’s

Deze programma’s mogen rechtstreeks ingediend worden bij de commissie medische ethiek zonder aanmelding.

 

Bron: CTC, 24 mei 2023