You are here

Aanmelding klinische studie

Opdrachtgevers van een klinische studie die zal plaatsvinden in AZ Delta moeten deze klinische studie aanmelden bij het Clinical Trial Center. Een contractvoorstel en finaal protocol moeten gestuurd worden naar ctc@azdelta.be.

Na akkoord van de onderzoeker en het CTC kan het studiedossier bij de commissie medische ethiek of via CTIS (in geval van een klinische studie onder EU CTR) worden ingediend.

OMS gegevens AZ Delta vzw

Organisation ID

ORG-100030725

Location ID

(campus Rumbeke)

LOC-100062721

Location ID

(campus Brugsesteenweg)

LOC-100083874

Location ID

(campus Menen)

LOC-100083872

Location ID

(campus Torhout)

LOC-100083873

Info: dienst CTC, 14 november 2023