You are here

Opstart klinische studie

Voor klinische studies

Opdrachtgevers dienen een contractvoorstel en finaal protocol door te sturen naar ctc@azdelta.be

Het diensthoofd CTC  Sophie.Adriaens coördineert de budgettaire en juridische review van de contracten. Zij is te bereiken op 051 23 71 33 of via e-mail sophie.adriaens@azdelta.be

Na akkoord van de onderzoeker en het CTC kan het studiedossier bij de commissie medische ethiek worden ingediend.

Voor compassionate use of medical need programma’s

Deze programma’s mogen rechtstreeks ingediend worden bij de commisie medische ethiek zonder aanmelding.