You are here

Resultaten rectumkanker

De resultaten van endeldarmkanker of rectumkanker  bij patiënten in de periode 2009 tot 2011 zijn heel goed voor het H.-Hartziekenhuis  Roeselare-Menen.  Het ziekenhuis  noteerde een sterftecijfer binnen de 30 dagen van 1 procent tegenover een gemiddelde van 2 procent in heel Vlaanderen. De sterfte binnen de 90 dagen na operatie bedraagt 2 procent.  In Vlaanderen is dit gemiddeld 4 procent.
Het aantal patiënten dat 5 jaar na diagnose in leven is, ligt beduidend hoger in H.-Hartziekenhuis dan in de rest van Vlaanderen. Een interne analyse leert dat vooral de expertise van de chirurg hier een doorslaggevende factor voor is: chirurgen die jaarlijks het meeste van dit type operaties uitvoeren, halen dit cijfer nóg meer naar omhoog. Een goede algemene overleving wijst echter ook op een optimale behandeling met chemo- en/of radiotherapie. In AZ Delta is de therapiekeuze bij rectumkanker altijd gesteund door multidisciplinair overleg, op maat van de patiënt.

grafiek verschil tussen overlevingskansen Vlaanderen en H.-Hart

In het Stedelijk Ziekenhuis Roeselare stierf 1 patiënt op 20 binnen de 30 dagen na de operatie. En op 90 dagen waren dat 2 patiënten. In beide gevallen is dit hoger dan het Vlaamse gemiddelde, maar dit kan worden verklaard door het lage patiëntenaantal, waardoor dit resultaat zeer onbetrouwbaar is.

Bekijk hier de cijfers op zorgkwaliteit.be

Info: Jelle Bossuyt, data-analist AZ Delta, 7 maart 2017