You are here

Resultaten rectumkanker

De resultaten van endeldarmkanker of rectumkanker  bij patiënten in de periode 2009 tot 2011 zijn heel goed voor het H.-Hartziekenhuis  Roeselare-Menen.  Het ziekenhuis  noteerde een sterftecijfer binnen de 30 dagen van 1 procent tegenover een gemiddelde van 2 procent in heel Vlaanderen. De sterfte binnen de 90 dagen na operatie bedraagt 2 procent.  In Vlaanderen is dit gemiddeld 4 procent.
Het aantal patiënten dat 5 jaar na diagnose in leven is, ligt beduidend hoger in H.-Hartziekenhuis dan in de rest van Vlaanderen. Een interne analyse leert dat vooral de expertise van de chirurg hier een doorslaggevende factor voor is: chirurgen die jaarlijks het meeste van dit type operaties uitvoeren, halen dit cijfer nóg meer naar omhoog. Een goede algemene overleving wijst echter ook op een optimale behandeling met chemo- en/of radiotherapie. In AZ Delta is de therapiekeuze bij rectumkanker altijd gesteund door multidisciplinair overleg, op maat van de patiënt.

grafiek verschil tussen overlevingskansen Vlaanderen en H.-Hart