You are here

Contracten

De contracten dienen door de 3 partijen samen opgesteld te worden.

De 3 partijen zijn:

  1. de sponsor
  2. de onderzoeker werkzaam in AZ Delta vzw
  3. het ziekenhuis, vertegenwoordigd door de medisch directeur dr. Luc Harlet.

Het contract- en budgetvoorstel dient samen met het protocol te worden opgestuurd naar CTC@azdelta.be. Nadat CTC dit ontvangen heeft, zal CTC bevestigen aan de sponsor of de studie kan ingediend worden bij het lokaal ethisch comité.

AZ Delta werkt bij voorkeur met een eigen contracttemplate. Meer info hierover vindt u hier

Indien medisch-technische diensten betrokken zijn bij de uitvoering van de studie, dient het budgetvoorstel per medisch-technische dienst in een bijlage aan het 3-partijencontract toegevoegd te worden. CTC bespreekt intern het budgetvoorstel met alle betrokken diensten en het contract met de juridische dienst. CTC bundelt alle opmerkingen en geeft deze door aan de sponsor/CRO.

Voor de ondertekening van het contract en de eventuele bijlagen, zie overzicht hieronder.

Dienst Tekent het contract
AZ Delta vzw dr. Luc Harlet, medical director
Apotheek Geen extra handtekening nodig
Klinisch lab dr. Dieter De Smet,
head of clinical laboratory
Lab voor pathologie dr. Franceska Dedeurwaerdere,
head of pathology laboratory
Radiologie dr. Karolien Boeren,
responsible radiologist

Nucleaire geneeskunde

dr. Kristoff Muylle,
head of nuclear department
Hartziekten dr. Karl Dujardin,
head of cardiology department
Oogziekten

dr. Hilde Seynaeve,
head of ophthalmology department

Longziekten Dr. Ingel Demedts,
head of pneumology department