You are here

Uw vragen of suggesties voor de medisch directeur

Hebt u als huisarts nog andere wensen of ideeën over hoe we als ziekenhuis de samenwerking met de eerstelijnsgezondheidszorg kunnen verbeteren?

Uw suggesties zijn welkom bij medisch directeur dr. Lieven Wostyn.       

e lieven.wostyn@azdelta.be