You are here

Uw vragen of suggesties voor de medisch directeur

Hebt u als huisarts nog andere wensen of ideeën over hoe we als ziekenhuis de samenwerking met de eerstelijnsgezondheidszorg kunnen verbeteren?

Uw suggesties zijn welkom bij onze medisch directeur dr. Ludo Marcelis. Hij was verbonden aan AZ Delta als klinisch bioloog bij Ardolab, het laboratorium voor klinische biologie. Dr. Marcelis is ook mede-auteur van twee boeken over medische zorg en ethiek.

Formulier "Uw vragen of suggesties voor de medisch directeur"