You are here

Identificatie patiënten

hand met identificatiebandje rond de pols

Het armbandje vermeldt onder andere de naam, voornaam, geboortedatum en een barcode die van belang is voor medicatie. Deze gegevens moeten er voor zorgen dat u als patiënt de juiste behandeling krijgt. Daarom ook vragen artsen en zorgverleners regelmatig naam, voornaam, en geboortedatum van de patiënt als een extra controle bij onderzoeken, operaties, bloedafnames…
Als patiënt kunt u ook zelf meewerken aan uw identificatie door het ons zeker te laten weten als uw bandje ontbreekt of niet werd 
gecontroleerd.

Je vindt hier de resultaten op de overheidswebsite