You are here

Je loopbaan

Opleiding

AZ Delta streeft ernaar om het leervermogen van onze organisatie structureel vorm te geven en wil als ziekenhuis de talenten van de medewerkers verder ontwikkelen. We willen de bekwaamheid van de medewerkers vergroten en hun kennis verruimen en verdiepen. Dit komt de loopbaanmogelijkheden van de medewerker ten goede maar zorgt er ook voor dat we aan de kwaliteitseisen kunnen voldoen én dat medewerkers het gevoel hebben in AZ Delta mee aan het stuur te staan van hun eigen loopbaan.

Ons opleidingsaanbod is erop gericht om onze medewerkers kansen te geven om zich te ontwikkelen en kennisdeling te stimuleren. Met ons aanbod wensen we zowel zorgafdelingen als zorgondersteunende diensten aan te spreken. Ons ziekenhuis doet dit door te investeren in een leercultuur, in te zetten op gemotiveerde en geëngageerde medewerkers en te focussen op een respectvolle en duurzame inzet van medewerkers.

Ontwikkeling

Bij AZ Delta geloven we helemaal in de kracht van een ondersteunende feedbackomgeving. Naast onze formele structuur in onze jaarlijkse gesprekkencyclus zetten we ook in op een cultuur van open en continue feedback. Het geven en ontvangen van feedback stelt onze medewerkers namelijk in staat te groeien naar een betere versie van zichzelf én het schept een kans om beter samen te werken.

Welzijn

AZ Delta wil een ziekenhuis zijn dat toonaangevend is in kwaliteitsvolle zorg.  Een van de noodzakelijke voorwaarden om die kwaliteit te bieden, zijn gemotiveerde, betrokken en veerkrachtige medewerkers en artsen.
AZ Delta wil daarenboven aantrekkelijk zijn voor medewerkers en artsen en hun onderlinge samenwerking stimuleren. Daarom wil de dienst HR inzetten op zorg voor de medewerkers en de artsen. Het psychosociaal welzijn vormt daarbij een belangrijke pijler. Naast een uitgewerkt psychosociaal welzijnsbeleid organiseert de werkgroep Welzijn Op het Werk (WOW) diverse activiteiten, vlot raadpleegbaar in onze WOW-jaarkalender.