You are here

De naam en het logo

De naam AZ Delta verwijst naar het Griekse ‘diaphora’: het verschil. Als fusieziekenhuis willen we dat verschil maken.

Het nieuwe logo van AZ Delta bestaat uit 2 in elkaar vloeiende dynamische lijnen die het samengaan symboliseren van 2 ziekenhuizen tot 1 nieuw, toonaangevend ziekenhuis.

De hoofdkleur is warm oranje, gecombineerd met zacht blauw.

Deze naam en dit logo sluiten nauw aan bij de missie van AZ Delta