You are here

Strategische doelstellingen

schematische voorstelling strategie

De visie wordt geconcretiseerd in strategische doelstellingen.
Strategische doelstellingen geven de richting aan voor de halflange termijn en verduidelijken waar we als ziekenhuis op willen inzetten gedurende een periode van 6 jaar.
Ze helpen om de focus te definiëren van de organisatie om met succes de missie en de visie te realiseren.

Deze zijn:

Strategisch doel 1:

AZ Delta stelt de patiënt centraal en speelt proactief in op de veranderende zorgnoden

Strategisch doel 2:

AZ Delta is een aantrekkelijk ziekenhuis voor medewerkers en artsen en investeert in hun welzijn

Strategisch doel 3:

AZ Delta werkt met overtuiging samen met anderen

Strategisch doel 4:

AZ Delta is een financieel gezond ziekenhuis

Strategisch doel 5:

AZ Delta levert kwaliteitsvol werk en investeert in innovatieve projecten

Strategisch doel 6:

AZ Delta hanteert een duurzame en verantwoorde aanpak

Strategische doelstellingen worden door de verschillende departementen jaarlijks vertaald in operationele doelstellingen en concrete acties.
Deze geven een antwoord op de vraag: “Wat moet de organisatie doen om het gewenste resultaat, geformuleerd in de strategische doelstellingen, te bereiken?”