You are here

Medisch-wetenschappelijk tijdschrift Delta+ nr 1-22

Delta+22

cover Delta+ digitaal 22

In nummer 22 van Delta+, het medisch-wetenschappelijk tijdschrift van AZ Delta voor huisartsen, verwijzers, verpleegkundigen, paramedici en kinesisten kunt u onder andere meer lezen over

 • de erkenning voor het plaatsen van een automatische insulinepomp
 • een proefproject transmurale incidentmelding
 • simulatietraining voor de opvang van een kritiek kind
 • neuromonitoring bij neurochirurgie
 • een masterplan voor campus Torhout
 • ethische vragen bij artificiële intelligentie
 • de conferentie Engineer meets Physician van RADar, het innovatiecentrum van AZ Delta
 • een rapport over het Fonds Medische Ongevallen.

U kunt het lezen op desktop, tablet of smartphone op deze link

Delta+21

verpleegkundige die haren kamt van patiënte op palliatieve afdeling

In Delta+ 21, het medisch-wetenschappelijk tijdschrift voor huisartsen en eerstelijnsgezondheidszorg, vindt u volgende onderwerpen

 • de nieuwe locatie van de palliatieve eenheid
 • het regionale zorgstrategisch plan
 • robotchirurgie bij borstreconstructie en pelviene oncologie
 • covid en het belang van data
 • een nieuwe behandeling voor goedaardige prostaatvergroting
 • het zorgpad osteoporose
 • het innovatieve ADAM-project
 • een interview met prof. Sofie Verhaeghe over de maatstaf van goede zorg

U kunt  het lezen op desktop, tablet of smartphone op deze link

Delta+ 20

Cover met team mentale gezondheid zwangeren

In Delta+ 20 leest u meer

 • over de CAR-T-therapie, waarbij witte bloedcellen van een patiënt worden geherprogrammeerd om de ziekte van de patiënt te bestrijden en de volgende stap waarbij witte bloedcellen van gezonde donoren worden gebruikt
 • over het nieuwe programma voor geestelijke gezondheidszorg, waarin de thuiscontext mee een belangrijke rol speelt
 • over het zorgpad mentale gezondheid bij zwangeren om mentale problemen sneller te detecteren en op te volgen
 • over de nieuwe pandemie obesitas en de aanpak daarvan
 • over nieuwe expertise speekselklierchirurgie, foniatrie en pediatrische luchtwegproblemen
 • over een betere opvang in het ziekenhuis van mensen met een beperking
 • over wat persoonsgerichte zorg nu precies betekent…

U kunt Delta+ lezen op desktop, tablet of smarthphone op deze link

Delta+19

beeld van operatie knieprothese met robot

Delta+ 19, het medisch-wetenschappelijk tijdschrift van AZ Delta voor huisartsen, verpleegkundigen, apothekers, kinesisten en paramedici, is van de persen gerold. In dit nummer verneemt u meer over

 • de bevindingen na de 1000ste knieprothese geplaatst met behulp van een robot
 • het Zorgcentrum na Seksueel geweld dat opstart in AZ Delta Roeselare
 • de centrale rol van de verpleegkundig specialist leverziekten
 • DRG-stimulatie als pijnbestrijding
 • evidencebased richtlijn palliatieve zorg
 • artificiële intelligentie bij beeldvorming
 • het verhaal van een huisarts die met COVID werd opgenomen in het ziekenhuis
 • het statuut van de mantelzorger
 • de kijk van filosoof Maarten Boudry over de vaccinatiestrategie.

U kunt het lezen op desktop, tablet of smartphone op deze link

Delta+18

foto van team borstkliniek

In Delta+ 18 - het medisch-wetenschappelijk magazine van AZ Delta -  dat je kan lezen op op desktop, tablet of smartphone komen volgend onderwerpen aan bod:

 • een nieuwe dienst infectieziekten
 • de vernieuwde organisatie van de borstkliniek
 • een aantal studies rond corona waar AZ Delta aan meewerkt
 • therapeutische nucleaire geneeskunde
 • een bijkomende erkenning voor het medisch-ethisch comité
 • de uitbouw van de jeugd- en volwassenenpsychiatrie
 • de ethische vragen bij de vaccins
 • en het gebruik van data in ons ziekenhuis

Lees het tijdschrift op deze link

Delta+ 17

Het kernteam van het traumacentrum

In het 17de nummer van Delta+, het medisch-wetenschappelijk tijdschrift van AZ Delta voor huisartsen, verpleegkundigen, apothekers, kinesisten en paramedici, vindt u artikels over

 • over de internationale erkenning van de dienst spoedgevallen als supraregionaal traumacentrum
 • een studie over het plaatsen van de neurostimulatoren.
 • samenwerking van diverse disciplines rond allergie
 • het zorgpad  hoofd- en halstumoren
 • de plannen voor de uitbouw van een handcentrum
 • over onze ploegartsen bij basket Oostende en Club Brugge.

U kunt  het tijdschrift lezen op deze link.

Delta+ 16

cover verpleegkundige ondersteunt COVID-patiënt

In Delta+ 16, het medisch-wetenschappelijk tijdschrift van AZ Delta voor huisartsen, verpleegkundigen, apothekers, kinesisten  en paramedici, blikken we terug op de coronacrisis:

 • de coördinatie van de crisis,
 • de reorganisatie van diverse afdelingen,
 • diagnose en testen
 • de rol van ziekenhuishygiëne
 • het relaas van een patiënt
 • de samenwerking met de huisartsen/steden
 • en het belang van communicatie. 

U kunt het lezen op desktop, tablet of smartphone op deze link

Delta+ 15

Cover met de artsen die betrokken zijn bij zorgpad oncologische thoraxchirurgie

In Delta+ 15 leest u meer over 

 • het zorgpad oncologische thoraxchirurgie voor longkankerpatiënten met een tumor van beperkte omvang
 • een nieuwe test voor de opsporing van prostaatkanker
 • wakkere hersenchirurgie
 • een nieuwe behandeling van endometriumcarcinoom
 • het gebruik van een virtualrealitybril in het operatiekwartier
 • het gebruik van drones voor medisch transport
 • een ethische kijk op inzamelacties voor dure therapieën

U kunt het tijdschrift lezen op desktop, tablet of smartphone op deze link http://deltaplus.azdelta.be/15

Delta+ 14

Foto artsen gespecialiseerd in hartziekten die met richtlijnen hoge bloeddruk werken

Delta+ 14 pakt uit met onder meer de

 • nieuwe richtlijnen rond cholesterol en bloeddruk.
 • Er is aandacht voor een nieuwe epidurale techniek en
 • een onderzoek rond medicatie voor microscopische colitis.
 • Ook het nieuw sportmedisch centrum staat in de kijker, naast
 • een test om een totaalbeeld van een allergie te krijgen.
 • U leest er ook meer over de beperkte geldigheid van het medicatievoorschrift.

U kunt het digitale magazine hier lezen.

Delta+ 13

De vier artsen van AZ Delta die slokdarmoperaties uitvoeren

In ons tijdschrift voor huisartsen en verwijzers, Delta+ 13, is er ruim aandacht voor

 • de erkenning voor slokdarm en pancreaschirurgie met een interview met de artsen die de operaties uitvoeren.
 • U leest ook meer over de implanteerbare sensor voor diabetes type 1 en
 • over de veranderende wereld in de gezondheidszorg.
 • U vindt in dit nummer meer nformatie over het netwerk rond Next Generation Sequencing
 • de screening van hoogrisicomedicatie via het elektronisch patiëntendossier
 • goed communiceren met patiënten bij slecht nieuws
 • en over het zorgpad alcohol.

Delta+ 13 kunt u hier lezen op desktop, tablet en smartphone.

Delta+ 12

Dr. Olivier De Coster bij een NMR-toestel

In de Delta+ 12 is een in memoriam voor dr. Stockman opgenomen.

In een interview geeft dr. Olivier De Coster meer uitleg over zijn onderzoek naar het effect van paracetamol op de hersenen.
Er is een terugblik op het symposium van de dienst hartziekten-hartchirurgie.
Een nieuwe techniek voor de bestraling van borstkanker wordt toegelicht.
Het zorgportaal voor de zorgverleners en
nudging in de zorg komt aan bod
en tot slot vind je er meer informatie over de nieuwe kwaliteitswet.

Je kunt het digitale tijdschrift hier lezen op pc, tablet of smartphone.

Delta+ 11

cover met artsen van diverse disciplines van de spine unit

In dit nummer kunt u meer lezen over volgende onderwerpen:

 • de multidisciplinaire aanpak rond ruglijden
 • het behandelcentrum interstitieel longlijden
 • neurostimulatie bij fecale incontinentie
 • palliatieve zorg bij COPD
 • gericht advies bij allergieën
 • weigering van voeding bij het levenseinde
 • integratie zorgpad in dossier huisarts
 • inzagerecht in het dossier van de patiënt na overlijden

U kunt het tijdschrift online lezen op uw pc, uw tablet of uw smartphone.

Delta+ 10

Coverbeeld met 3 artsen griepvaccinatie

In Delta+ 10 hebben we aandacht voor

 • de noodzaak van griepvaccinatie bij artsen en medewerkers in het ziekenhuis
 • voor een vroege diagnose van longkanker door screening
 • voor een onderzoek rond nieuwe medicatie bij diabetespatiënten type 2
 • een heupprobleem dat zich vooral voordoet bij jonge sporters en vrouwen van middelbare leeftijd
 • een studie waaruit blijkt dat voorzichtigheid is geboden bij het voorschrijven van diclofenac (Voltaren)
 • een protocol om op spoed snel de long-hartmachine te kunnen inzetten bij een hartstilstand
 • keuringen en privacy bij gezondheidsapps

U kunt het digitale magazine lezen op desktop, tablet en smartphone 

Delta+ 9

cover van 2 kinderartsen bij longfunctiemachine

In Delta+ 9 leest u meer over

 • de samenwerking tussen de chirurgen van AZ Delta en het St.-Andriesziekenhuis in Tielt voor slokdarm- en pancreastumoren om meer ervaring en expertise op te bouwen
 • een klinische studie rond CLL
 • het antibioticabeleid in AZ Delta
 • het zorgpad astma voor kinderen
 • dr. Lieven Wostyn, anesthesist en jurist, die tot voor kort voorzitter was van de West-Vlaamse Orde van artsen.
 • een nieuw gesofisticeerd echotoestel urologie
 • over chatbots in de gezondheidszorg
 • over de nieuwe wet op camerabewaking

U kunt het digitale magazine lezen op desktop, tablet en smartphone

Delta+ 8

Twee artsen bij robot in operatiezaal

Het 8ste nummer van Delta+ , het medisch-wetenschappelijk tijdschrift van AZ Delta voor huisartsen en externe zorgverleners - zet dit keer

 • de nieuwe knierobot in de kijker.
 • We stellen  ook het Clinical Trial Center voor.
 • De dienst dermatologie gaf tekst en uitleg bij de vaststelling dat ons land een hoog aantal huidkankers heeft en
 • er zijn artikels over de telemonitoring bij slaapapnoe
 • over het zorgpad hartfalen
 • een betere opvolging beroertes
 • over de uitbouw van de psychogeriatrie
 • en over het 'moreel kompas' dat we hanteren. 

U vindt hier de onlineversie voor tablet, desktop of smartphone. 

Delta+ 7

cover Delta+7 met leden van de dienst nierziekten

Het zevende medisch-wetenschappelijk tijdschrift van AZ Delta Roeselare-Menen-Torhout, dat gericht is op huisartsen en externe zorgverleners, biedt een kijk op onderzoek en nieuwe behandelingen bij AZ Delta.

In dit nummer leest u meer over 

 • het aandeel van de dienst nierziekten in het zoeken naar een geneesmiddel voor IgA-nefropathie
 • over een unieke ingreep voor tandimplantaten die door de dienst mond-kaak-aangezichtschirurgie ontwikkeld is
 • over meniscustransplantaties
 • over de ervaring van de dienst longziekten met immunotherapie
 • over een lensimplantataat tegen bijziendheid
 • over een zorgpad voor neurorevalidatie
 • en over de mogelijkheid om designerbaby's te maken via CRISPR

U kunt de onlineversie voor tablet, desktop of smartphone vinden via deze link

Delta+ 6

Foto van artsen aan operatietafel in cathlab

In Delta+ , het medisch-wetenschappelijk tijdschrift van AZ Delta voor huisartsen en externe zorgverleners ligt de focus in dit nummer op

 • het plaatsen van een aortaklep via de lies
 • de multidisciplinaire aanpak snurken
 • de behandeling van de ziekte van Dupuytren
 • snel handelen bij beroertezorg
 • bekkenbodemkliniek
 • behandeling chronische peesproblemen
 • griepvaccinatie, een deontologische plicht
 • de grenzen van het medisch handelen
 • de rol van de bestralingsfysicus
 • en de uitbouw van het lab pathologie

Hier vindt u de onlineversie voor tablet, desktop of smartphone.

Delta+ 5

cover Delta+5

n Delta+ , het medisch-wetenschappelijk tijdschrift van AZ Delta voor huisartsen en externe zorgverleners is er dit keer vooral aandacht voor

 • nieuwe medische mogelijkheden zoals endoscopische submucosale dissectie, een Japanse techniek  om poliepen en tumoren aan te pakken.
 • neurologische revalidatie met het ZeroG-toestel
 • voor endoscopische schedelbasischirurgie.
 • het multidisciplinair diabetescentrum 
 • de zorgapp voor longkankerpatiënten
 • De manier van werken bij orgaandonatie komt aan bod.
 • Er is een interview met de hoofdarts en de voorzitter van de commissie medische ethiek over de keuze voor actief pluralisme in AZ Delta. 
 • En er is ook meer info over de samenwerkingscontracten met patiëntenverenigingen.

U kunt het digitale magazine hier lezen.

Delta+ 4

Dr. Deeren en enkele verpleegkundigen bij het bed van een patiënt

Delta+ is het medisch-wetenschappelijk tijdschrift van AZ Delta voor huisartsen, verwijzers en externe zorgverleners.

U leest in dit nummer meer over

 • de stappen die de dienst hematologie heeft gezet in stamceltransplantatie,
 • over de samenwerking in de regio rond kinder- en jeugdpsychiatrie en
 • over gerichte bestralingen via radiotherapie bij hersentumoren.
 • Daarnaast is er ook aandacht voor medisch begeleide zwangerschap,
 • een nieuwe aanpak op de dienst spoedgevallen,
 • een app voor hartpatiënten
 • en de zorg in de terminale fase.

Hier vindt u de onlineversie voor tablet, desktop of smartphone.

Delta+ 3

Cover Delta+ 3

In het derde nummer van Delta+ -  een tijdschrift voor huisartsen en externe zorgverleners – ligt de focus op

 • Next Generation Sequencing en NIP-testen die ook gebruik maken van deze techniek. De dienst laboratoriumgeneeskunde en het lab voor pathologie zijn daarmee toonaangevend in Vlaanderen.
 • Er zijn cijfers beschikbaar voor de behandeling van rectumtumoren.
 • Er is meer info over cochleaire implantaten om meer complexe gehoorproblemen te verhelpen.
 • Het multidisciplinair pijncentrum test een draadloze neurostimulator uit om pijn onder controle te krijgen.
 • We belichten ook een onderzoek over sondevoeding en
 • het zorgpad orthogeriatrie dat is opgestart. 
 • U verneemt ook meer over de MoMo-prijs,
 • de aanpak van privacy in ons ziekenhuis
 • en een bijdrage over waar kan worden gesnoeid zonder de gezondheidszorg in het gedrang te brengen. 
 • U kunt ook vlot doorklikken op de recentste publicaties van artsen en medewerkers. 

Hier kunt u Delta+ lezen op pc, tablet of smartphone en de video bekijken.

Delta+ 2

Beeld van operatiezaal waar long- en vaatchirurg aan operatietafel staat

Het tweede nummer van het wetenschappelijk tijdschrift van AZ Delta is uit. in dit tijdschrift voor huisartsen en externe zorgverleners is er dit keer aandacht voor

 • Deep Brain Stimulation waar dr. Marc Deruytter 23 jaar geleden mee startte en waar de dienst neurochirurgie van AZ Delta nog altijd de enige is in West-Vlaanderen die deze operaties uitvoert.
 • Ook de goeie cijfers voor VKF-ablatie die onze hartspecialisten kunnen voorleggen, komen aan bod onder meer met een duidelijke infografiek.
 • Er is een artikel te lezen over gefenestreerde endoprothesen,
 • over selectieve stralingstherapie tegen leverkanker,
 • de nieuwe diabetesconventie voor kinderen en jongeren,
 • over een behandeling op geriatrie op maat van de oudere patiënt,
 • de bloedbankautomaat,
 • onderzoek over grensoverschrijdend gedrag in ziekenhuizen
 • en een toekomstvisie over ouderenzorg. U kunt ook vlot doorklikken op de recentste publicaties van artsen en medewerkers. 

U kunt Delta+ hier lezen op pc, tablet of smartphone.

 

Delta+ 1

Beeld van artikel longkanker in mobiele versie

Met ons wetenschappelijk tijdschrift Delta+ willen we huisartsen, artsen-specialisten en externe zorgverleners op de hoogte houden van nieuwe evoluties in ons ziekenhuis,  nieuwe behandelwijzen en wetenschappelijk onderzoek.

In het tijdschrift komt ook telkens k de patiënt aan bod en er wordt ook ruimte gemaakt voor ethische kwesties,  innovatie in de zorg en juridische aangelegenheden.

De link voor de onlineversie van Deltaplus voor desktop, tablets en smartphones vindt u hier.