You are here

Betalingsmodaliteiten

Na indiening van de vereiste documenten (zie rubrieken ‘Hoe documenten indienen?’ en  ‘Welke documenten?’), wordt er door de Commissie medische ethiek AZ Delta een factuur bezorgd voor het betalen van de wettelijke bijdrage aan de commissie medische ethiek.

Vermeld dus duidelijk je facturatieadres en btw-nummer evenals referentienummer (eventueel ook nummer bestelbon), bij het indienen van een nieuwe klinische studie.

Graag ook een contactpersoon en e-mail adres vermelden voor de verzending van de factuur.

Cfr de wetgeving wordt er ook btw aangerekend als het facturatieadres in België gelegen is.