You are here

Hoe documenten indienen?

Per brief

Graag officieel te richten aan 

AZ Delta
Secretariaat Commissie medische ethiek
Deltalaan 1
8800 Roeselare

en het dossier opsturen naar 

Oude Leielaan 6
8930 Menen

Elektronische indiening

Van elk document vermeld onder ‘Welke documenten?’ moet één exemplaar gestuurd worden aan
mec.mail@azdelta.be

056 52 22 30 of fax  056 52 25 20

Secretariaat commissie medische ethiek

Sigrid Deneve

t 056 52 22 30   f 056 52 25 20   e mec.mail@azdelta.be