You are here

Elektronisch patiëntendossier HIX

AZ Delta maakt voor het consulteren en registreren van medische informatie gebruik van het elektronisch patiëntendossier HiX.
HiX heeft een eigen terminologie en gebruikswijze die aangeleerd moet worden om op een correcte wijze gegevens van het patiëntendossier te raadplegen en te bewerken.

Wat?

 • Verplichte e-learning
 • Éénmalig gedurende dezelfde opleiding
 • Te behalen slaagpercentage: minstens 70%

Voor wie?

 Studenten vanuit een opleiding:

 •  geneeskunde
 •  verpleegkunde
 •  vroedkunde
 •  dieetkunde
 •  audiologie
 •  radiologie
 •  kinesitherapie
 •  ergotherapie
 •  logopedie
 •  sociale dienst
 •  psychologie
 •  medical management
 •  CSA

Als dit van toepassing is voor je stage zal je op je schoolmailadres een uitnodiging ontvangen om de e-learning te volgen. Volg goed de instructies die in deze mail staan. Je maakt de e-learning éénmaal gedurende dezelfde opleiding. Uiterlijk 2 werkdagen voor de start van je stage moet je de e-learning volgens de instructies afgewerkt hebben om je stage te mogen starten.

Indien je de deadline niet hebt behaald, zal je onderwijsinstelling en afdeling hiervan op de hoogte worden gebracht.