You are here

Onderzoek of scriptie

Wie een klinische studie wil opstarten in ons ziekenhuis kan terecht bij één centraal aanspreekpunt, het Clinical Trial Center (CTC). Het CTC is verantwoordelijk voor de overkoepelende coördinatie van alle klinische studies binnen AZ Delta.
Wij streven ernaar de opstart van zowel commerciële als niet-commerciële (academische) studies te faciliteren en de kwaliteit van de uitgevoerde studies te waarborgen binnen ons ziekenhuis.

Als je patiënten en/of medewerkers wil bevragen in het kader van een onderzoek, studie of scriptie, neem dan per mail contact op via ctc@azdelta.be. Bij hen kan je terecht voor richtlijnen om je dossier in te dienen bij de Commissie Medische Ethiek (CME) en het stappenplan om je academische studie op te starten.